Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynet har fokus på nedfaldende genstande på byggepladser

Alvorlige ulykker, hvor personer bliver ramt af faldende genstande, er blandt de fem mest udbredte typer af ulykker på byggepladser. Derfor har fare for nedfaldende genstande som noget nyt været i fokus på Arbejdstilsynets to første aktioner i år på landets byggepladser.

Arbejdstilsynet gav på den første landsdækkende aktion den 25. februar 12 påbud på byggepladser om med det samme at fjerne konkrete farer for nedfaldende genstande. Det var meget forskellige forhold, der var årsag til påbuddene. På én byggeplads, hvor man renoverede en etageejendom, oplevede Arbejdstilsynet, at der på første sal blev brudt et betongulv op, uden at der var sikret mod, at de nedfaldende brokker kunne ramme folk på etagen nedenunder. På en anden byggeplads blev en trappesektion løftet med en tårnkran hen over to medarbejdere, som forsøgte at dirigere kranføreren.

Den 12. marts kom Arbejdstilsynet så igen forbi alle de byggepladser, der fik strakspåbud og forbud den 25. februar. De farlige forhold, som skyldtes risici for nedfaldende genstande, viste sig heldigvis at være blevet fjernet på nær et enkelt.

Andre fokusområder for aktionen var:

  • Nedstyrtningsfare til lavere niveau
  • Fald- og snublefare i samme niveau
  • Fare for tilskadekomst ved manuel håndtering
  • Anden alvorlig fare, der ikke vedrører fokusområderne
  • Fællesforanstaltninger og bygherrens pligter.  

I alt besøgte Arbejdstilsynet den 12. marts 127 byggepladser, og der blev givet 125 forbud og strakspåbud.

Læs mere om aktionens resultater.

Arbejdstilsynet har med inddragelse af relevante organisationer udviklet en forebyggelsespakke med hjælp til at forebygge ulykker i byggebranchen. Pakken udbydes af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Læs mere om forebyggelsespakken.

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94.