Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2008-2013 med særligt tema om ulykkesrisikoen for unge og nyansatte

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte arbejdsulykker er nu offentliggjort. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er registreret i perioden 2008-2013.

Årsopgørelsen viser, at der i 2013 blev anmeldt 41.362 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde mistede den skadelidte livet. Det er det laveste antal dødsulykker i hele perioden 2008-2013 og under halvdelen af niveauet i slutningen af 1990’erne. Set i forhold til beskæftigelsen er der i 2013 anmeldt 155 arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede, hvilket er på samme niveau som i 2012.

Som tema i årets årsopgørelse analyseres ulykkesrisikoen for unge og nyansatte. Analysen viser, at unge 18-24-årige har en højere ulykkesrisiko end andre aldersgrupper, ligesom nyansatte har en højere risiko for at komme til skade end personer med en længere anciennitet.

Læs hele årsopgørelsen og det tekniske appendiks.