Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

Unge er en særlig gruppe på arbejdsmarkedet. Derfor har Arbejdstilsynet i sin årlige sommerjobindsats fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år. Indsatsen kører hele juli måned. 

Arbejdstilsynet har på årets sommerjobindsats valgt at sætte særligt ind i forhold til arbejdsforholdene for unge under 18 år. Både på de almindelige tilsyn og på målrettede tilsyn, hvor der ses særligt på unges arbejdsforhold. 

- Hvis man som ung kommer ud for en ulykke på arbejdet, kan det komme til at præge resten af ens arbejdsliv. Arbejdstilsynet er med sommerjobindsatsen med til at sikre, at unge under 18 år får en god start på arbejdslivet, siger Jens Yde Dissing, tilsynschef i Tilsynscenter Syd.

Det er arbejdsgiverens ansvar 

Ansvaret for at sikre de unges arbejdsforhold er arbejdsgiverens, fortæller Jens Yde Dissing:
- Grundlæggende er det arbejdsgiverens ansvar at instruere og oplære de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, de må udføre og kan magte. Arbejdsgiveren skal også være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, og om de unge må arbejde alene. 

Fokus på unge på alle tilsyn

Arbejdstilsynet sætter fokus på unge på alle almindelige tilsyn, som Arbejdstilsynet kommer ud på i juli måned. Men Arbejdstilsynet arrangerer også målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø, fx i restauranter, i sommerlande, campingpladser, supermarkeder mv. 

- Målet er i alle brancher at have fokus på, at arbejdsgiverne overholder reglerne om, hvad unge under 18 år må og ikke må, for kun på den måde kan det sikres, at de unge ikke rammes af arbejdsskader, siger Jens Yde Dissing.

Læs mere

Regler for unges arbejde

Faktaark om arbejdsulykker blandt unge

Kontakt for mere information

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94