Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø skal forhindre psykisk nedslidning og voldsulykker

Den 1. april 2013 begyndte Arbejdstilsynet at gennemføre en række tilsyn, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.

Initiativet er et af flere, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerede i august 2012 for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Indsatserne gennemføres inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper, hvor medarbejderne vurderes at være udsatte for psykiske belastninger i form af risiko for vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet. I 2013 gennemføres tilsynsindsatserne inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom og fastholde medarbejderne. Statistiske analyser viser, at op mod 20 pct. af sygefravær og førtidspensionering hænger sammen med det psykiske arbejdsmiljø.

Fare for nedslidning i fængsler, på plejehjem og i hjemmehjælpen

Fængsler, plejehjem og hjemmehjælpen tilhører brancher, hvor medarbejderne er truet af nedslidning. Det betyder, at de ansatte i disse brancher har en særlig høj risiko for at blive førtidspensionerede, blive langtidssyge eller gå på efterløn.

Samtidig hører fængsler, plejehjem og hjemmehjælpen til de brancher, hvor arbejdet indebærer en særlig risiko for vold, trusler om vold samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Nødvendig tid til tilsynsbesøg om psykisk arbejdsmiljø

Der sættes den nødvendige tid af til tilsynsbesøget. Det betyder bl.a., at der i de fleste tilfælde vil blive gennemført gruppesamtaler, som erfaringsmæssigt er et godt middel til at afdække eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Når Arbejdstilsynet skal gennemføre et tilsynsbesøg i denne indsats, ringer den tilsynsførende inden besøget og tager en snak med virksomheden med henblik på at danne sig et godt overblik.

Der er afsat 15 mio. kr. årligt i perioden 2013-15 til indsatserne, dvs. i alt 45 mio. kr. Finansieringen stammer fra regeringens og Enhedslistens finanslovsaftale for 2013.