Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Stadig mange regelbrud hos udenlandske virksomheder

Pressemeddelelse den 22. november 2013

Til trods for, at det var ottende gang i år, at Arbejdstilsynet, SKAT og politiet var på fælles landsdækkende aktion mod social dumping, så er der stadig noget at komme efter for myndighederner. Ved gårsdagens aktion blev der blandt andet konstateret brud på arbejdsmiljølovgivningen, problemer med skat og moms samt udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt korrekt.

Aktionen var rettet mod udenlandske virksomheder inden for byggebranchen og det grønne område. Arbejdstilsynet kontrollerede arbejdsmiljøforhold og anmeldelse til RUT, SKAT kiggede på moms- og skatteforhold, og politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser. Desuden gennemførte Arbejdstilsynet og politiet torsdag aften en målrettet indsats i restaurationsbranchen i forbindelse med aktionen.

Resultaterne af den landsdækkende aktion

Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 76 kontrolbesøg og gav i alt 83 reaktioner. Af disse var 66 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden blev det konstateret, at 7 udenlandske virksomheder ikke var anmeldt korrekt i RUT. Disse sager vil nu blive vurderet nærmere med henblik på bødestraf.

Det er ottende gang i år, at Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemfører en landsdækkende aktion, og der var også denne gang nok at tage fat på.

”Selvom vi både i det daglige arbejde og i forbindelse med aktioner har stort fokus på udenlandske virksomheder, så må vi desværre endnu engang konstatere, at der stadig er en del, der har problemer med at følge reglerne på det danske arbejdsmarked. På gårdagens aktion så vi både eksempler på, udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt korrekt, og virksomheden, hvor arbejdsforholdene var så farlige at vi straks måtte gribe ind.”, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Karsten Bach Christensen.

”Nogle virksomheder har helt styr på reglerne – andre bliver vi desværre nødt til at besøge igen. De typiske områder SKAT skal kigge nærmere på er selvstændigt erhvervsdrivende, der reelt formodes at være lønmodtagere, og ansatte der har oplyst, at de lige er startet i jobbet. Vi har denne gang besøgt en del juletræsplantager, hvorfor der naturligt nok var mange der oplyste, at de lige var begyndt i jobbet”, oplyser Lars Jepsen, underdirektør i SKAT.

I forbindelse med aktionen blev en ikke-EU-borger kortvarigt frihedsberøvet, mens hans arbejdsforhold blev undersøgt. Han blev løsladt, da det viste sig, at alt var i orden. Derudover blev 4 udlændinge sigtet for ikke at have været i besiddelse af de fornødne identitetspapirer.

Aktionen var den ottende af årets otte landsdækkende aktioner mod social dumping. Dertil følger 24 regionale aktioner. Indsatsen mod social dumping er en del af udmøntningen af regeringens aftale med Enhedslisten om at styrke indsatsen mod social dumping.

Yderligere oplysninger:

Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynets pressetelefon på telefon 72 20 93 94
Politiet: Kommunikationsrådgiver Thomas Kristensen på telefon 45 15 20 30
SKAT: SKATs pressefunktion på telefon 72 37 09 00