Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny refusion for udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Fra starten af august kan virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. Se liste over de nedslidningstruede brancher. 

Betingelser for at få refusion

Både offentlige og private virksomheder kan søge om refusion for deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning. Refusionen kan som maksimum udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om:

  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø 
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.
I skal have søgt og fået tilsagn fra Arbejdstilsynet om refusion, inden I går i gang med det planlagte arbejdsmiljøarbejde.

Der kan ikke gives refusion for udgifter til rådgivning om, hvordan myndigheders krav kan efterkommes, herunder påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Læs flere detaljer i Vejledning om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning.

Sådan gør I

Fra starten af august kan I søge om refusion ved at sende et elektronisk ansøgningsskema til Arbejdstilsynet. Ansøgningsskemaet er først tilgængeligt fra primo august 2013. 

I ansøgningsskemaet får I løbende hjælp til at udfylde det rigtigt. I skal bl.a. vedhæfte tilbuddet fra den autoriserede arbejdsmiljørådgiver i pdf-format, underskrive med digital signatur og sende det til Arbejdstilsynet. I modtager automatisk en mail, som bekræfter, at vi har modtaget jeres ansøgning.

Hvis I får tilsagn om refusion, vil I samtidig modtage de standardvilkår, som I skal følge for at få refusionen udbetalt.