Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet

Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en fælles redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet. Redegørelsen viser, at Arbejdstilsynet har vejledt og informeret i tilstrækkeligt omfang i takt med nye undersøgelser om mulig kræftrisiko på området. Redegørelsen viser desuden, at Arbejdsskadestyrelsen har baseret sin sagsbehandling af arbejdsskadesager på den senest tilgængelige anerkendte forskning på området, som der er international konsensus omkring.

Redegørelsen er sendt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg til orientering. 

Se redegørelsen og bilaget.

Beskæftigelsesministeren har som opfølgning på redegørelsen bedt Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om at iværksætte en række nye initiativer, som sætter yderligere fokus på brandfolks arbejdsmiljø. Se initiativerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.