Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye At-vejledninger om rådgivningspåbud

Arbejdstilsynet har udarbejdet nye At-vejledninger om, hvornår en virksomhed får rådgivningspåbud. Der er også udarbejdet ny information om, hvordan virksomhederne efterkommer rådgivningspåbud efter den nye og enklere ordning.


De fem nye At-vejledninger om rådgivningspåbud bygger på bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, der trådte i kraft den 1. februar 2013.

De nye regler betyder bl.a., at en virksomhed kun får rådgivningspåbud, hvis den samtidig får påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, eller hvis den får fem eller flere påbud om arbejdsmiljøproblemer.

De nye regler betyder også, at et påbud kun kan tælle med én gang i forhold til rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer (mangepåbud). Det vil sige, at påbud, som er vanskelige at løse, og som allerede har udløst et rådgivningspåbud, ikke tæller med i mangepåbud.

Baggrunden for rådgivningspåbud

De fem At-vejledninger, der er udarbejdet efter et nyt koncept, handler om:

Efterkommelse af rådgivningspåbud

De nye og enklere rådgivningsordning betyder også, at rådgiveren ikke længere skal påtegne virksomhedens tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet – hverken når det gælder virksomhedens tilbagemelding om indgåelse af aftale med rådgivningsvirksomheden eller når det gælder tilbagemeldingen om, at rådgivningspåbuddet er efterkommet.

Det kan man læse mere om i de nye tekster på hjemmesiden, der handler om, hvordan virksomhederne efterkommer de forskellige typer af rådgivningspåbud:

Nyt koncept for At-vejledninger

De fem nye At-vejledninger er udarbejdet efter et nyt koncept, der har til formål at præsentere arbejdsmiljøreglerne på en mere logisk og mere brugervenlig måde. Vejledningerne er derfor kortere og mere fokuserede i forhold til de regler, de uddyber og forklarer.

Det nye koncept betyder bl.a., at den enkelte vejledning kun henvender sig til én målgruppe – typisk virksomheder, bygherrer eller fabrikanter, importører, leverandører og forhandlere. Det slår igennem på hjemmesiden, hvor alle – både nye og gamle – At-vejledninger nu er opdelt efter, hvilken målgruppe de især henvender sig til.

Det nye koncept betyder også, at At-vejledningerne struktureres efter arbejdsmiljøemner som fx støj, muskel- og skeletbesvær, ulykker og psykisk arbejdsmiljø. Også dette princip slår igennem på hjemmesiden, så det nu er nemmere at finde den relevante vejledning.

Endelig betyder det nye vejledningskoncept, at At-vejledningerne opdeles i brugssituationer, der modsvarer virksomhedernes arbejdsgange. Det betyder, at det bliver nemmere for brugerne at få overblik over og sætte sig ind i relevante arbejdsmiljøregler.