Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny mulighed for tilskud til rådgivning

Fra i dag kan virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Betingelser for at få refusion

Både offentlige og private virksomheder kan søge om refusion for deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning.

Virksomheden skal desuden tilhøre en nedslidningstruet branche. Se liste over nedslidningstruede brancher i 2013.

Refusionen kan som maksimum udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om

  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

I skal have søgt og fået tilsagn fra Arbejdstilsynet om refusion, inden I går i gang med det planlagte arbejdsmiljøarbejde.

Læs flere detaljer i vejledning om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning.

Sådan gør I

I skal udfylde dette elektroniske ansøgningsskema.

I ansøgningsskemaet får I løbende hjælp til at udfylde det rigtigt. Når det er udfyldt, skal I underskrive med digital signatur. I modtager automatisk en mail, som bekræfter, at Arbejdstilsynet har modtaget jeres ansøgning.

Hvis I får tilsagn om refusion, vil I samtidig modtage de standardvilkår, som I skal følge for at få refusionen udbetalt.