Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring af arbejdsmiljøloven sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Den 4. april 2013 vedtog Folketinget en ændring af arbejdsmiljøloven (lov nr. 356 af 9. april 2013), der skal tydeliggøre, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Ændringen træder i kraft i dag.

Lovændringen indebærer en ny § 1a, der tydeliggør, at loven omfatter både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Tidligere fremgik dette ikke direkte af loven, men kun af bemærkningerne til loven. 

Lovændringen indebærer desuden, at reglerne om arbejdsmiljøcertifikat fremover fremgår af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at loven om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder nu er ophævet. 

Endelig er der sket enkelte yderligere justeringer, der bl.a. vedrører klage- og strafbestemmelserne.

Læs mere:

Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø