Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forhold til afgørelsesmetode

Fra den 1. juli 2013 vil Arbejdstilsynet afgive påbud, når der konstateres overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø. Det sker som konsekvens af, at ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forhold til afgørelsesmetode træder i kraft.

Fra den 1. juli 2013 vil Arbejdstilsynet afgive påbud, når vi konstaterer overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø. Det betyder, at der ikke længere træffes såkaldte "afgørelse om psykisk arbejdsmiljø", når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse.

Det sker som konsekvens af beskæftigelsesministerens initiativ om at ligestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der vil således ikke fremover være nogen særskilt procedure for håndtering af sager om psykisk arbejdsmiljø.

Der afgives fortsat "afgørelser om psykisk arbejdsmiljø" i forhold til overtrædelser, som er konstateret før den 1. juli 2013. Denne reaktionstype lukkes dog helt den 1. oktober 2013.

Rådgivning ved påbud om mobning

Den 1. juli træder der ligeledes nye regler i kraft om, hvornår der skal afgives rådgivningspåbud i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Efter den 1. juli 2013 er det udelukkende påbud om mobning, herunder seksuel chikane, der er omfattet af rådgivning. Rådgivningspåbuddet afgives med det samme, når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse inden for dette område.

Ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Folketinget vedtog desuden den 4. april i år en ændring af arbejdsmiljøloven (lov nr. 356 af 9. april 2013), som  tydeliggør, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Lovændringen indebærer en ny § 1a, der præciserer, at loven omfatter både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Tidligere fremgik dette ikke direkte af loven, men kun af bemærkningerne til loven.