Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Når kolleger skal inkluderes - ny pjece

Anbefalinger om det psykiske arbejdsmiljø til arbejdspladser, der skal inkludere kolleger med nedsat arbejdsevne

Det er vigtigt, at danske arbejdspladser er klædt på til at inkludere medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Først og fremmest for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inkluderingen – såvel for medarbejderen med nedsat arbejdsevne som for de øvrige medarbejdere. Men også for at kunne bidrage til den politiske målsætning om, at flere skal i arbejde og dermed at færre skal være på offentlig forsørgelse. Samtidig bliver det en udfordring for de fleste arbejdspladser, at befolkningsudviklingen indebærer, at der vil være færre personer på arbejdsmarkedet i de kommende år.

Derfor har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet den 1. september lanceret en pjece med 20 anbefalinger til, hvordan man som arbejdsplads kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion.

De 20 anbefalinger falder i tre overordnede temaer:

  • At forberede arbejdspladsen til inklusion
  • Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
  • Løbende forventningsafstemning og evaluering

Pjece om inklusion

Pjecen kan ses her eller bestilles i en trykt udgave ved at kontakte Arbejdsmiljørådet på post@amr.dk.

Baggrund

Initiativet til indsatsen om fokus på psykisk arbejdsmiljø dels i forbindelse med forandringer, som blev lanceret i maj 2013, og dels i forbindelse med inklusion, udspringer af den politiske aftale ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020” fra marts 2011. I den blev det fastsat, at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden 2020. Som led i dette fælles samfundsmæssige mål blev de politiske aftaleparter enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter skulle se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø.