Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Invitation til konference om forebyggelse af vold på arbejdet

NB: Konferencen er overtegnet, og man kan ikke længere blive skrevet op på venteliste.

16. januar 2014 kl. 9:30-16
(Deltagerregistrering og morgenmad kl. 8:30 – 9:30)

Bliv inspireret til effektiv forebyggelse af vold og trusler!

Vold og trusler mod ansatte er en stor arbejdsmiljøudfordring på mange danske arbejdspladser. Udfordringerne er størst i de brancher, hvor man arbejder med mennesker - det vil sige i brancher som fx døgninstitutioner og hjemmepleje, hospitaler, fængsler og politiet.

Mange arbejdspladser har derfor brug for en systematisk indsats overfor vold og trusler mod ansatte. Men der er stor forskel på, hvordan indsatsen bliver grebet an og dermed, hvordan vold og trusler forebygges og håndteres på den enkelte arbejdsplads.

Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen taget initiativ til en konference, som vil have fokus på forebyggelse af vold og trusler på arbejdet. Ved at lytte til andres gode erfaringer, kan du blive inspireret til nye ideer og handlinger, som kan være med til at forebygge vold og trusler på din arbejdsplads.

Konferencen vil have afvekslende og inspirerende indslag:

 • Velkomsttale ved beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
 • Budskaber fra 20 års arbejde med forebyggelse af vold ved Socialt Udviklingscenter SUS/Bjarne Møller
 • Professionelle skuespillere fra Dacapo vil vise, hvordan vold kan forebygges ”in action” og hvordan medarbejdere kan trænes i voldsforebyggende kommunikation og adfærd
 • Oplæg om ”low arousal” som metode til forebyggelse af vold ved psykolog Bo Hejlskov Elvén
 • Oplæg om konstruktiv håndtering af konflikter ved konfliktmediator Jens Hyldahl Andersen, cand.mag. i psykologi og pædagogik
 • Talkshops, hvor arbejdspladser vil fortælle om deres arbejde med forebyggelse af vold og de resultater, de har opnået:
  • DSB - konflikthåndtering i relation til aggressive foldbodsfans
  • Brøndagerskolen – arbejdet med Low Arousal tilgang (Studio III) – pædagogik med mindst mulige indgreb i arbejdet med autistiske børn
  • Fyns Politi - arbejdet med sociale netværk og uddannelse
  • Døgninstitutionen Lindevang – kommunikation, supervision, pædagogiske handleplaner og kompetenceudvikling
Konferencen afholdes i Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

Kontaktperson i Arbejdstilsynet: Carl Suwalski, cas@at.dk, tlf. 72 20 87 81.