Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hjælp til at forebygge ulykker og voldsepisoder

To nye forebyggelsespakker skal forebygge ulykker i bygge- og anlægsbranchen og reducere antallet af voldsepisoder på døgninstitutioner og i hjemmeplejen. 

Forebyggelsespakke til bygge og anlæg

Fra den 30. september 2013 kan virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen få økonomisk støtte til at gennemføre et forløb over ca. 4 måneder, der hjælper virksomheden med at forebygge arbejdsulykker og skabe en tryggere arbejdsplads for medarbejderne. 

Om ulykker i bygge- og anlæg

I bygge og anlæg er der ca. 10 arbejdsrelaterede dødsulykker om året og ca. 1.100 alvorlige ulykker. Bygge og anlægsbranchen tegner sig for ca. 13 pct. af alle alvorlige ulykker i Danmark, selvom kun 6 pct. af de beskæftigede er ansat i branchen.

Alvorlige ulykker rammer ikke kun den tilskadekomne. Også kollegaerne og familien rammes psykisk, og familien i mange tilfælde også økonomisk. En undersøgelse fra COWI viser, at for virksomhederne koster én arbejdsulykke gennemsnitligt 90.000 kr. En tredjedel er synlig i virksomhedens regnskab, og to tredjedele er skjulte omkostninger som f.eks. tab af produktivitet og tid til oplæring af vikar.

Forebyggelsespakke til døgninstitutioner og hjemmeplejen

Den nye forebyggelsespakke Vold og trusler – fra fortælling til forandring giver den enkelte arbejdsplads økonomisk støtte til at gennemføre et forløb, der gør ledere og medarbejdere i stand til i fællesskab at reducere og håndtere voldsepisoder, trusler om vold og krænkelser. Pakken kan søges fra den 30. september 2013.

Om vold og trusler på døgninstitutioner og i hjemmeplejen

Medarbejdere i døgninstitutioner og hjemmepleje er psykisk belastede, og det hænger i høj grad sammen med de mange voldsepisoder og trusler om vold.

I Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs spørgeskemaundersøgelse om Arbejdsmiljø og Helbred fra 2012 angiver 33 pct., at de har været udsat for fysisk vold indenfor de sidste 12 måneder, og 37 pct. har været udsat for trusler om vold. Det er flere end i nogen anden branche i Danmark. 

Ansøgning om pakke

Virksomheder kan søge om pakkerne gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er ingen ansøgningsfrister, så der kan søges løbende fra 30. september 2013. Virksomheden skal søge digitalt ved at udfylde et ansøgningsskema på www.forebyggelsesfonden.dk. Her er der også mere information om pakkerne. 

Det er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der udbyder forebyggelsespakkerne. Arbejdstilsynet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet pakkerne i samarbejde med de relevante organisationer.


Læs mere om forebyggelsespakker