Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Genvej til At-vejledninger

Ny struktur på hjemmesiden gør det nemmere at finde den At-vejledning, man skal bruge.

Arbejdstilsynets vejledninger er blandt de mest søgte produkter på Arbejdstilsynets hjemmeside. Derfor er det vigtigt, at At-vejledningerne er nemme at finde. Og det er de ikke altid, viser undersøgelser og Arbejdstilsynets egne erfaringer fra bl.a. Call Centret. En væsentlig forklaring er, at opdelingen af At-vejledningerne har været svær at gennemskue for brugerne. 

Derfor er strukturen på hjemmesiden nu ændret, og det skal gerne gøre det nemmere for den enkelte at finde den At-vejledning, man har brug for. De to væsentligste elementer i den nye struktur er, at At-vejledningerne nu er opdelt efter målgrupper og arbejdsmiljøemner. 

Målgrupper 

Den første nyhed, der møder brugeren, er, at At-vejledningerne nu er opdelt efter, hvilken målgruppe de især henvender sig til. Hensigten med denne opdeling er, at udbuddet af At-vejledninger bliver mere målrettet, overskueligt og relevant for den enkelte bruger. Målgrupperne er: 

Arbejdsmiljøemner

Vælger man ”alle virksomheder”, er den næste nyhed, at At-vejledningerne nu er fordelt på arbejdsmiljøemner som støj, muskel- og skeletbesvær, ulykker og psykisk arbejdsmiljø.

Den nye struktur erstatter den hidtidige opdeling efter arbejdsmiljølovens hovedområder: Arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, arbejdets udførelse, unge samt øvrige områder. Der vil dog stadig være adgang til oversigter over henholdsvis At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser efter den gamle struktur for de brugere, der foretrækker det.

Den samlede liste over arbejdsmiljøemner omfatter:

Krav til egenindsatsen 

 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmiljøorganisation 
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • Lovpligtige uddannelser
 • Brugsanvisninger for stoffer og materialer samt maskiner og tekniske hjælpemidler 
 • Lovpligtige eftersyn 
 • Arbejdsmiljøcertifikat 
 • Arbejdsmiljødrøftelse 
 • Arbejdstilsynets reaktioner

Ulykkesrisici 

 • Ulykker med maskiner og produktionsanlæg 
 • Ulykker med håndværktøj og håndmaskiner 
 • Ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr 
 • Ulykker ved fald til lavere niveau 
 • Ulykker ved fald og snublen i samme niveau 
 • Ulykker på interne færdselsveje 
 • Ulykker ved nedfald og udskridning af genstande 
 • Ulykker ved manuel håndtering af genstande 
 • Ulykker ved manuel håndtering af andre mennesker 
 • Ulykker i trafikken 
 • Ulykker på grund af brand og eksplosion 
 • Ulykker på grund af vold 
 • Ulykker ved kontakt med elektricitet 
 • Ulykker på grund af iltmangel 
 • Ulykker på grund af kemiske og biologiske risici 
 • Ulykker ved ekstreme temperaturpåvirkninger  

Muskel- og skeletbesvær

 • Løft, træk og skub 
 • Fysisk anstrengende arbejde 
 • Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 
 • Ensidigt, belastende arbejde 
 • Ensidigt, gentaget arbejde 
 • Computerarbejde

Psykisk arbejdsmiljø 

 • Stor arbejdsmængde og tidspres 
 • Høje følelsesmæssige krav 
 • Konflikter, mobning og seksuel chikane 
 • Vold, trusler og traumatiske hændelser 
 • Skiftende, lange og forskudte arbejdstider 
 • Manglende støtte og anerkendelse 
 • Høje krav til opmærksomhed og koncentration 
 • Modstridende eller uklare krav i arbejdet 
 • Ringe indflydelse på eget arbejde 
 • Manglende forudsigelighed i arbejdet 
 • Jobusikkerhed 
 • Manglende udviklingsmuligheder 
 • Ensformigt og monotont arbejde

Støj 

 • Høreskadende støj 
 • Dårlig akustik og unødig støj fra maskiner 
 • Dårlig akustik og unødig støj fra mennesker 

Vibrationer 

 • Hånd-arm vibrationer
 • Helkropsvibrationer 

Kemi og støv

 • Kræftfremkaldende stoffer og materialer 
 • Hjerne- og nerveskadende stoffer og materialer
 • Luftvejsbelastninger 

Biologi 

 • Infektionsrisiko 

Indeklima 

 • Varme, kulde og træk 
 • Luftkvalitet 
 • Fugt og skimmelsvamp 
 • Belysning og dagslys 
 • Ventilation 
 • Rengøring  

Hudbelastninger 

 • Hudskadende stoffer og produkter  

Varme og kulde 

 • Strålevarme og arbejde i meget varme rum
 • Arbejde i stærk kulde og træk 

Ikke-ioniserende stråling 

 • Lavfrekvente felter samt radio- og mikrobølger 

Unges arbejde 

 • Unges ergonomiske arbejdsmiljø 
 • Unges arbejde med tekniske hjælpemidler, maskiner og produktionsanlæg
 • Unges arbejde med stoffer og materialer
 • Unges arbejdstid, hviletid og fridøgn 
 • Unges alenearbejde 

Andre arbejdsmiljøemner 

 • Velfærdsforanstaltninger 
 • Helbredskontrol 
 • Arbejdstid og hviletid 
 • Rygning på arbejdspladsen.