Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forskerbidrag til Fondens strategi for 2014-2015

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal udarbejde en strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø for perioden 2014-2015. Strategien skal bidrage til øget koordinering af forsknings- og udviklingsaktiviteter, øget samarbejde mellem forskningsinstitutioner og en styrkelse af formidlingen og anvendelsen af forskningsresultaterne. Det Videnskabelige Udvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning under fonden inviterer forskningsmiljøerne til at komme med faglige input til den kommende strategi.

På Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside kan man læse de faglige udvalgs oplæg til forskningsmiljøerne.

Det bemærkes, at Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg afgiver endelig indstilling til beskæftigelsesministeren om den kommende strategi.

Fondens faglige udvalg har lavet et oplæg, som man kan tage udgangspunkt i, hvis man vil bidrage til strategiens udarbejdelse:

Oplægget kan læses her.

Input til strategien kan sendes til Arbejdsmiljøforskningsfonden på forskningsfonden@at.dk frem til den 10. oktober kl. 12:00.

Den nuværende strategi kan læses her. 

Den politiske prioritering af arbejdsmiljøindsatsen fremgår af den politiske aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, hvor initiativ 17 omhandler Arbejdsmiljøforskningsfonden.