Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Alvorlige ulykker i landbruget kan undgås

Der sker hvert år ca. 175 alvorlige ulykker og også dødsulykker i landbruget. Ulykkerne har store menneskelige konsekvenser for dem, de rammer. Men med fokus på helt enkle tiltag kan landmanden selv forebygge ulykkerne. Arbejdstilsynet kommer med kampagnen ”Undgå Ulykker” med gode råd til, hvad landbruget selv kan gøre for at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker.

- Vi ved fra vores tilsyn, at en rigtig alvorlig ulykke eller en dødsulykke har store menneskelige konsekvenser for både landmanden, kollegerne og de pårørende til den, der er kommet til skade. Det rammer især hårdt i landbruget, hvor man fx ofte har familie ansat. Den gode nyhed er, at landmanden selv kan gøre rigtig meget for at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker, fortæller Jens Lauritsen, kontorchef i Arbejdstilsynet.

Enkle råd kan forebygge ulykker

I landbruget er der risiko for nogle helt bestemte typer af ulykker. Der sker hvert år ulykker, hvor ansatte eller arbejdsgiveren kommer til skade ved maskiner som fx traktor og fodervogn. Der sker også ulykker, når ansatte og arbejdsgiver bliver ramt af genstande, der falder ned, fx bigballer, eller ved at de selv falder igennem taget under reparation og vedligeholdelse. På www.at.dk kan landmanden og hans ansatte læse enkle råd om, hvordan man forebygger denne type af ulykker, og de kan printe de gode råd ud og hænge dem op i bedriftens bygninger.

- Man kan undgå mange af de alvorlige ulykker og også dødsulykkerne, hvis man sætter fokus på at forebygge nogle enkle og afgørende risici. Vi vil gerne give landmanden og hans ansatte nogle råd til at forebygge de ulykker, siger Jens Lauritsen.

I kampagnen kan landmanden og de ansatte fx læse følgende gode råd til at undgå ulykker med kørende maskiner:

Sådan undgår I ulykker, når I bruger kørende maskiner og redskaber, fx teleskoplæsser

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker med kørende maskiner og redskaber på landbrugsbedrifter. Det kan fx være traktor, mini- og teleskoplæsser og fodervogne.

Tag ikke chancer – det er professionelt at arbejde sikkert:

  • Kør og brug kun maskinen, når der ikke er personer tæt på. Se dig godt for, inden du starter maskinen
  • Sørg også for, at der altid er godt udsyn, fx ved bakning. Forsyn kørende maskiner med bakkamera eller lignende, der kan give føreren udsyn i den blinde vinkel.
  • Sluk motoren, og afvent evt. efterløb fra maskinen, inden du til- / afkobler redskaber eller afhjælper fejl.
  • Overvurder ikke køretøjets stabilitet, når du kører på skrånende og blødt underlag, eller når du skal trække maskiner eller genstande fri.
  • Brug køretøjer med førerværn og sikkerhedssele.

Læs mere:

Andre typer af ulykker og de gode råd til at undgå dem

Tal for alvorlige ulykker og dødsulykker (PDF, 21 kB) 

Kontaktinformation:

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94