Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg glatføreulykker

Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove. I vintre med meget sne og frost sker der op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre.

De fleste ulykker sker for hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser samt ved arbejdsmæssig kørsel. Men ulykkerne sker på alle udendørs arealer. Derfor er der god grund til, at I sikrer, at I er klar til glat føre, allerede inden det er blevet glat.

I kan forebygge glatføreulykker

Det er Arbejdstilsynets erfaring, at I med simple tiltag inden det bliver glat, kan nedbringe antallet af ulykker. 

For alle virksomheder gælder den tommelfingerregel, at man skal rydde sne og gruse eller salte  steder med færdsel – fx veje, indkørsel, fortove og udendørs trapper. Desuden skal virksomheder, der har ansatte inden for hjemmepleje, udbringning af post, godstransport, renovation og andre med kørselsopgaver tænke på at forebygge glatføreulykker når I arbejder uden for virksomhedens eget område.

De ansatte skal være klar over, hvordan de skal udføre opgaver på steder, hvor der er glat, fx afhentning af dagrenovation, hvor der ligger sne og is. Virksomheden har nemlig altid ansvaret for, at dens ansatte ikke kommer til skade på grund af vinterglat føre. Hvis I har skiftende arbejdsteder, er I nødt til at samarbejde med jeres kunder, andre virksomheder eller vejmyndighederne om galtførebekæmpelsen. 

Gode råd til forebyggelse af glatføreulykker:

  • Sørg for at I har glatførebekæmpet, allerede når de første ansatte møder ind, fx ved at salte aftenen før. 
  • Sørg for at veje og pladser er jævne, fri for genstande og installationer mv., så det er let at rydde sne. 
  • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat. 
  • Sørg for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr.
Hvis I vælger at lave en egentlig beredskabsplan, kan den fx indeholde:
  • Hvor på arbejdspladsen I vil lave glatføreforanstaltninger
  • Hvilke foranstaltninger I har tænkt jer at lave, og at der salt, grus og snerydningsudstyr klar.
  • Hvornår I vil gøre det, og hvem der har opgaven. 
  • Hvornår og hvordan I vil instruere de ansatte om, hvordan de skal forholde sig ved glat føre.

Læs mere

Arbejdstilsynets gode råd om forebyggelse af vinterglat føre på:


Eksempler på glatføreulykker

Chaufførulykke

En distributionschauffør faldt og forstuvede sin ryg under aflæsning af varer hos kunde på grund af sneglat underlag. Det var ikke sørget for snerydning på aflæsningsstedet. 


Hjemmehjælperulykke

Hjemmehjælperen var hos borger i egen bolig. Hun gled på rist i indgangen til lejligheden. Den var våd og glat pga. sne og is. Hjemmehjælperen faldt på højre side ind i lejligheden og kom til skade flere steder. 


Truckførerulykke

En truckfører var på vej over en udendørs plads til en hal for at hente en skovl. Uden for porten til hallen lå der der is og sne. Isen var dannet ved at sneen smeltede af køretøjerne, der er inde i hallen, vandet var løbet ud under porten og frosset. Der var saltet samme morgen, men ikke gruset. Truckføreren gled og slog sig, og fik længere tids sygefravær.