Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynet har indgået kontrakt om opgaven med at evaluere branchearbejds-miljørådenes (BAR) aktiviteter i perioden 2007-2012

Opgaven har været i EU-udbud og vinder af udbuddet blev et konsortium bestående af virksomhederne Oxford Research A/S, Kubix ApS, Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet, samt Luama.

Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge, hvordan aktiviteterne fra BAR’ene når målgruppen bedst, og i hvor stort omfang det sker. Formålet er endvidere at undersøge, om aktiviteterne er relevante for målgruppen.

Det overordnede formål retter sig mod to fokuspunkter:

  • Det skal gennem evalueringen afdækkes, hvad der virker, og hvad der virker mindre godt, når det handler om at få en BAR-aktivitet til at nå målgruppen, og når det handler om at skabe aktion blandt målgruppen. Evalueringen skal se på formulering af aktivitet, samspil med andre aktører og intervention samt effekt hos målgruppen.
  • Det skal gennem evalueringen undersøges, hvor stort kendskabet og brugen er til de anbefalinger mm., som BAR-aktiviteterne formidler blandt den primære målgruppe, herunder om aktiviteterne opleves som relevante for målgruppen.
    Evalueringen består både af en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse.

Evalueringen igangsættes nu, og skal være afsluttet primo 2014.