Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Belastninger ved arbejdet med traller skal nedbringes

Dansk Byggeri og 3F har indgået en samarbejdsaftale om at nedbringe de fysiske belastninger ved opmuringsarbejde. Aftalen bekræfter, at de gamle tunge trætraller er udfaset af branchen fra den 1. januar 2011, og at virksomhederne skal bruge Arbejdstilsynets løftemodel, når de skal vurdere, om løft af nye lettere traller er sundhedsskadelige. 

Uændret praksis i Arbejdstilsynet

Parternes aftale ændrer ikke ved Arbejdstilsynets praksis, hvorefter arbejdet med løft af traller ved opmuringsarbejde skal vurderes ud fra Arbejdstilsynets løftemodel, uanset hvilken virksomhed eller faggruppe der udfører arbejdet.

Hvis Arbejdstilsynet støder på løft af gamle tunge trætraller ved opmuringsarbejde, vil vi ud fra en konkret vurdering oftest anse løftene for at være akut sundhedsskadelige, og Arbejdstilsynet vil derfor afgive påbud.

Løft af nye lettere traller vil normalt ikke være akut sundhedsskadelige. I konkrete tilfælde, hvor det vurderes, at løft af lettere traller ved opmuring er sundhedsskadeligt, vil Arbejdstilsynet dog reagere med påbud.

Praksis på området

Arbejdstilsynets praksis fremgår af følgende:

• At-intern instruks 7/2003 Ergonomi ved udvalgte bygge- og anlægsopgaver 
• At-intern instruks 3/2010 Vurdering af tunge løft
At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub.

Desuden indebærer parternes aftale, at branchevejledningerne fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg danner grundlag for branchens forebyggelsestiltag.   

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94.