Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynet sætter massivt ind mod alvorlige byggeulykker

Pressemeddelelse den 8. februar 2013

For nylig skete endnu en nedstyrtningsulykke med dødelig udgang, fordi underlaget ikke kunne bære. Den type ulykke har ramt byggebranchen flere gange i de senere år. Derfor satte Arbejdstilsynet ekstra fokus på sikkerheden ved arbejde i højden på en landsdækkende aktion i byggebranchen, som Arbejdstilsynet gennemførte torsdag.

Aktionen var en opfølgning på en bygge- og anlægsaktion i januar. De byggepladser, hvor der var alvorlige sikkerhedsproblemer ved den seneste aktion, havde Arbejdstilsynet udtaget til et ekstra besøg for at se, om der var kommet styr på sikkerheden. Og det var der heldigvis på næsten 60 pct. af byggepladserne. Ud over at følge op på de problemer, der blev konstateret ved det tidligere besøg, havde Arbejdstilsynet denne gang særligt fokus på risici for gennemstyrtning ved arbejde i højden.

 - Når Arbejdstilsynet oplever, at to ud af tre byggepladser retter op på de farlige forhold, så er det min vurdering, at vores indsats gør en stor forskel. Oven i det så er det meget positivt, at vi slet ikke er stødt på fare for gennemstyrtning, fordi konsekvenserne af disse ulykker er så alvorlige. Og samtidig kan vi konstatere, at der kun er opstået nye sikkerhedsproblemer på en mindre del af de genbesøgte byggepladser, siger tilsynschef Lene Teilberg fra Arbejdstilsynet. 

 - Desværre handler ca. en tredjedel af de nye reaktioner om risici for at falde ned fra højden ved huller og kanter på tage, stilladser, etageadskillelser og lignende, som også kan resultere i alvorlige ulykker og dødsulykker. Selvom vi støder på det igen og igen på vores aktioner og tilsyn, så er det hver gang en chokerende oplevelse at se, hvordan der gambles med de ansattes sikkerhed, når de arbejder i højden, slutter Lene Teilberg. 

Se aktionens resultater

Dødsulykker i bygge- og anlægsbranchen

  2008 2009  2010 2011 2012

Gennemstyrtning ved tagarbejde 

 3  1  1  1  2

Dødsulykker på byggepladser   2012 
 Bygge- og anlægsbranchen  4
 Andre brancher  4
 I alt  8

Øvrige ulykker i bygge- og anlægsbranchen

2008   2009   2010  2011 2012 
Alle ulykker ved nedstyrtning og tilskadekomst i bevægelse  1601  1286  1389  1416 Endnu ikke opgjort

Til redaktionerne: Lokale resultater fra aktionen kan indhentes hos de enkelte tilsynschefer.

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94