Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø afleverer anbefalinger til regeringen


Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har i dag afleveret sin rapport til regeringen med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Fælles for anbefalingerne er, at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad skal tage udgangspunkt i de enkelte arbejdspladser og deres udfordringer med arbejdsmiljøet.

Udvalget anbefaler bl.a., at indsatsen målrettes mere mod de arbejdspladser, der har størst risiko for problemer. Arbejdstilsynet skal desuden kunne tilbyde mere vejledning og indgå forpligtende aftaler med virksomheder, der vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø – og ikke alene fokusere på påbud.

Derudover skal arbejdsmiljøreglerne være tilgængelige og forståelige for virksomhederne, ligesom det anbefales, at regeringen og arbejdsmarkedets parter fastsætter fælles mål for arbejdsmiljøet.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside