Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Maskindirektivet er relevant og effektivt


EU-Kommissionen har offentliggjort en rapport om evaluering af maskindirektivet. Samlet set konkluderer Kommissionen, at direktivet er relevant, effektivt, sammenhængende og giver merværdi til EU. Kommissionen konkluderer dog også, at der er behov for mindre ændringer af direktivet.

EU-Kommissionen konkluderer, at der er behov for ændringer af maskindirektivet (2006/42/EF), som giver større juridisk klarhed og sammenhæng til anden EU-lovgivning. Der er primært tale om, at maskindirektivet skal tilpasses til afgørelse 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter (en såkaldt ’NLF tilpasning’). 

Kommissionen har oplyst, at de gennemfører en offentlig høring om ændring af maskindirektivet i 2019, og forventer at fremsætte forslag til ændring i 2020.

Læs Kommissionens rapport om evaluering af maskindirektivet