Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsyn med håndtering af stilladsdele ved opmuring


Murerbranchen aftalte for fire år siden at mindske belastningen af murere og murerarbejdsmænd ved at bruge lettere stilladsdele fra 2018. Arbejdstilsynet vil på den baggrund nu føre tilsyn med fysisk overbelastning ved løft og bæring af stilladsdele på stilladser, der bruges ved opmuring.


Arbejdstilsynet vil fra årsskiftet føre tilsyn med, om løft og bæring af stilladsdele på stilladser, der bruges ved opmuringsarbejde, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tilsynet vil finde sted, når Arbejdstilsynet besøger murervirksomheder og byggepladser, hvor der arbejdes med opmuring fra stilladser. Tilsynet vil både omfatte opstilling, ændring og nedtagning af stilladser i forbindelse med opmuring, og alle virksomheder , der udfører arbejdet.

Arbejdstilsynet vil reagere, hvis løft og bæring af stilladsdele ikke lever op til kravene i reglerne om manuel håndtering. Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag er beskrevet i At-vejledningen om løft, træk og skub.

Murerbranchen har de sidste fire år arbejdet med at erstatte tunge stilladsdele med lettere dele for at mindske nedslidningen af de personer, der arbejder med opmuring. Parterne aftalte således i 2013, at alle tunge stilladsdele skulle være erstattet med lettere stilladsdele den 31. december 2017.

Se også