Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Fire nye vejledninger om førercertifikater


Nye At-vejledninger om kranførercertifikat, gaffeltruckcertifikat, gaffelstablercertifikat og teleskoplæssercertifikat gennemgår de nye regler om førercertifikater, som træder i kraft den 1. januar 2018.

Fra den 1. januar vil der være fire lovpligtige kranføreruddannelser:

  • Kranbasis, der omfatter alle typer af kraner over 8 tons/tonsmeter. 
  • Mobile kraner over 8 tonsmeter, der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.
  • Mobile kraner over 30 tonsmeter – der bygger ovenpå ”Mobile kraner over 8 tonsmeter”. 
  • Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.

Den nedre grænse for, hvornår der stilles krav om kranførercertifikat, bliver ensrettet, så der fremover kun kræves uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype. Det betyder generelt, at færre personer vil blive omfattet af førercertifikatreglerne.

Det betyder også, at de nye regler sætter øget fokus på arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte. Det gælder dels i forhold til de ansattes brug af kraner med en tilladt belastning på op til 8 tons/tonsmeter, dels i forhold til de ansattes arbejde med konkrete krantyper og udførelsen af konkrete kranopgaver uanset kranstørrelse.

Løft af personer med teleskoplæssere

Som noget nyt, bliver det fra den 1. januar et krav, at man skal have teleskoplæssercertifikat for at bruge en teleskoplæsser til løft af personer. Det nuværende teleskoplæsser A-certifikat vil give ret til at løfte personer med teleskoplæssere. Personer med teleskoplæsser A-certifikat skal derfor ikke have den nye teleskoplæsseruddannelse.

Undervisningsministeriet er ved at tilpasse AMU-uddannelserne, så de passer til de nye regler.  Arbejdstilsynet vil informere igen, når det er muligt at tilmelde sig de nye uddannelser. Arbejdstilsynet skal i den forbindelse understrege, at certifikater, der er udstedt efter de regler, der gælder frem til den 31. december 2017, fortsat vil være gældende i henhold til certifikatets gyldighedsområde. Dog er der nogle få undtagelser i forhold til brugen af teleskoplæssere. 

Læs også

At-vejledning 1.9.1 om gaffelstablercertifikat 

At-vejledning 1.9.2 om gaffeltruckcertifikat

At-vejledning 1.9.3 om teleskoplæssercertifikat 

At-vejledning 1.9.4 om kranførercertifikat

Bekendtgørelse nr. 1346 af 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

Information om forenkling af førercertifikatreglerne 

Nyhed den 23. november 2017