Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne


Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 tegner et meget positivt billede af kursisternes vurderinger af både uddannelsernes indhold, undervisernes udmøntning af de pædagogiske principper og kursisternes udbytte af uddannelsen. Der er overordnet set rigtig stor tilfredshed med de udbudte arbejdsmiljøuddannelser, dog med en mindre afvigelse for så vidt angår tilfredsheden på koordinatoruddannelsen, og især på projekteringsdelen og net-uddannelsen.

Evaluering af Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 (PDF)

Bilag (PDF)

Nyhed den 17. oktober 2017