Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Invitation til afslutningskonference: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre


Kom og hør om danske virksomheders erfaringer med forebyggelse af nedslidning og fastholdelse af medarbejdere på arbejdsmarkedet, og om de seneste forskningsresultater - og få en snak med fagfæller og andre.

Konferencen henvender sig til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmarkedets organisationer, arbejdsmiljøprofessionelle og andre med interesse for arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Se program for dagen.

Konferencen er organiseret af det Nationale Focal Point Netværk, som er bindeleddet mellem EU’s Arbejdsmiljøagentur og arbejdsmarkedets parter i Danmark.

Konferencen finder sted hos Lederne, og deltagelse er gratis.

Vi håber meget at se et bredt udsnit af arbejdsmarkedet til en lærerig dag.

Pladserne er begrænsede. De vil derfor blive tildelt efter princippet ”Først til mølle”.

Tilmelding sker ved at skrive til Elsebeth Jarmbæk elja@at.dk eller Kenneth Emil Holm Petersen kehp@at.dk senest fredag d. 6. oktober 2017. Oplys venligst navn, arbejdsplads samt om du har en særlig rolle ift. arbejdsmiljø fx som AMO-repræsentant, arbejdsmiljørådgiver, arbejdsmiljøkonsulent, sikkerhedsleder eller andet.

Se programmet her.

På det Nationale Focal Point Netværks vegne!

Elsebeth Jarmbæk og Kenneth Emil Holm Petersen

Nyhed den 19. september 2017