Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen


Nyhed den 5. juli 2017

Regeringen besluttede i marts at nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Ekspertudvalget er nu nedsat og kommissoriet er offentliggjort. Tidligere finansminister Pia Gjellerup skal stå i spidsen for udvalget, der derudover består af fire eksperter og fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Udvalget får blandt andet til opgave at kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet, og hvilke virkemidler der har størst effekt. Herudover skal udvalget se på arbejdsmiljøsystemets organisering og muligheden for at forenkle arbejdsmiljøreglerne. Arbejdet skal være afsluttet i sommeren 2018, hvor udvalget skal komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Direktør for Arbejdstilsynet, Søren Kryhlmand siger: - Jeg er glad for, at udvalget nu er blevet nedsat. Vi skal se Ekspertudvalgets arbejde som en ny mulighed for at lade os udfordre og finde endnu bedre løsninger til, hvordan vi styrker arbejdsmiljøet på danske virksomheder.

Medlemmer af udvalget:

  • Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)
  • Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri
  • Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef i NCC
  • Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik
  • Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos NIRAS
  • Fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA og KL)

Link til pressemeddelelse, kommissorium og Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens udtalelse.