Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Flere virksomheder skal anmelde arbejdsulykker


Den 29. juni 2017

Hvilke barrierer er der hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker, og hvad motiverer virksomheder til at anmelde arbejdsulykker. Det har rådgivningsfirmaet Oxford Research undersøgt for Arbejdstilsynet. Baggrunden er, at flere undersøgelser har vist, at kun godt halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes.

Undersøgelsen er baseret på interview med 10 nøglepersoner inden for arbejdsmiljø og med 35 virksomheder. De 35 virksomheder er udvalgt på baggrund af data fra Arbejdstilsynet om anmeldte arbejdsulykker under hensyntagen til virksomhedstyper og -størrelser, brancher og varighed af arbejdsudygtighed efter arbejdsulykker. Det betyder, at alle virksomheder, der indgår i kortlægningen, har anmeldt arbejdsulykker i perioden 2012-2015. Undersøgelsen kan give inspiration til, hvordan der kan sættes ind over for underanmeldelse.

I rapporten er der opstillet 18 anbefalinger, som især centrerer sig om en mere entydig fortolkning af anmeldereglerne, og som peger på bedre kommunikation om reglerne.

Arbejdstilsynet planlægger en kommunikationsindsats i efteråret 2017, der skal øge virksomhedernes motivation til at anmelde arbejdsulykker. Arbejdstilsynet ser gerne, at en del af indsatsen gennemføres i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne for arbejdsmiljø. Derudover blev et nyt anmeldesystem (det nye EASY) lanceret den 17. juni 2017.

Læs hele rapporten her