Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Syv RUT-overtrædelser på social dumping aktion


Endnu engang bar samarbejdet om social dumping mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet frugt. Samarbejdet gør nemlig myndighedernes net mere fintmasket, når social dumping skal afsløres. På aktionen, der fandt sted torsdag den 4. maj, kontrollerede Arbejdstilsynet arbejdsmiljøforhold og anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT). SKAT så på moms- og skatteforhold, og politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser.

"På aktionen mødte vi syv udenlandske virksomheder, der ikke var anmeldt korrekt i RUT – de får nu en bøde for overtrædelse af anmeldepligten til RUT. Det svarer til, at omkring hver syvende udenlandske virksomhed ikke er anmeldt korrekt. Det bekræfter desværre det billede, vi oplever i vores daglige arbejde, hvor vi jævnligt ser, at udenlandske virksomheder ikke oplyser myndighederne om, at de arbejder i Danmark", siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Brian Brink Larsen.

Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 54 kontrolbesøg og gav i alt 28 reaktioner. De fleste af disse reaktioner blev givet pga. alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Blandt andet blev der besøgt en byggeplads, hvor renoveringen af den ene halvdel af et to-familieshus var blevet så omfattende, at der var fare for sammenstyrtning. Huset havde flere sætningsskader fordi understøtningen af kælderen var mangelfuld.

”Vi fik standset arbejdet og gav flere påbud – blandt andet et påbud om, at der skulle laves ordentlig understøtning, før arbejdet kunne fortsætte. Desuden var der også fare for, at man kunne falde ned i kælderen. Nedstyrtningsfare var i det hele taget det område, der fik flest påbud på aktionen,” fortæller Brian Brink Larsen.

Aktionen var den tredje af årets otte landsdækkende aktioner mod social dumping. Dertil følger 36 regionale aktioner.

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon 72 20 93 94.