Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol, herunder risikobaseret tilsyn


Det risikobaserede tilsyn fremstår som en af de bedst tilrettelagt kontrolordninger blandt de syv kontrolordninger, Rigsrevisionen sammenligner.

Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om effektiv kontrol på fem ministerområder. Rigsrevisionen vurderer, om ministerierne tilrettelægger kontrolordninger effektivt på baggrund af fire kriterier.

På Beskæftigelsesministeriets område indgår Arbejdstilsynets to kontrolordninger, risikobaseret tilsyn (som i beretningen betegnes arbejdsmiljøkontrol) og indsatsen mod social dumping.

Risikobaseret tilsyn fremstår som en af de to bedst tilrettelagt kontrolordninger, mens indsatsen mod social dumping ikke lever op til alle kriterier om effektiv tilrettelæggelse af kontrolordninger, primært på grund af Arbejdstilsynets manglende mulighed for at få kendskab til hele målgruppen af udenlandske virksomheder, som ofte kun befinder sig midlertidigt i Danmark, og en del af virksomhederne anmelder sig ikke i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Læs også