Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Motoriserede trillebøre skyld i to dødsulykker i 2016


De motoriserede trillebøre er praktiske og ser umiddelbart ikke farlige ud. Men motorbørens kræfter bliver til tider undervurderet og har desværre været skyld i alvorlige ulykker - heriblandt to dødsulykker - i 2016.

Motorbøren er populær hos mange landmænd, håndværkere og anlægsgartnere, fordi den er ideel, hvor pladsen er trang og skåner kroppen for tunge løft. Men desværre viser Arbejdstilsynets ulykkesstatistik også, at den er årsag til alvorlige arbejdsulykker heriblandt to dødsulykker i 2016.

"I november-december mistede en 48-årig murer og en 34-årig kvindelig medarbejder på en minkfarm livet, mens de arbejdede med en motorbør. En person døde da han kom i klemme mellem mur og motorbør mens han bakkede. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at virksomhederne skal montere det sikkerheds-kit, der er lavet til at forhindre ulykker ved bakning," fortæller chefkonsulent i Arbejdstilsynet Anders Mortensen.

Et andet problem, der ofte fører til arbejdsulykker med motorbøre, er, at man overvurderer motorbørens egenskaber.

"Vi ser desværre også, at der fyldes for meget på børen, i forhold til hvad den er bygget til eller i forhold til det terræn og underlag, den skal køres på. Netop kombinationen af for meget læs og dårligt terræn var årsag til den anden dødsulykke i 2016," siger Anders Mortensen.

En af motorbørens styrker er, at den kan komme igennem porte og hvor der ofte er smalt, men er også været medvirkende til flere alvorlige arbejdsulykker.

"En af de mest hyppige arbejdsulykker med motorbøren er skader, hvor fingrene kommer i klemme ved kørsel fx gennem døre og porte og ind og ud af containere. Kør derfor forsigtigt gennem smalle passager," råder Anders Mortensen.

Arbejdstilsynets Markedsovervågning har samtidig rettet henvendelse til fabrikanten bag de to motorbøre for at finde ud af, om de lever op til Maskindirektivets krav samt for at drøfte, hvordan sikkerheden kan forbedres. Arbejdstilsynet opfordrer ejere af motorbøre til at eftermontere det sikkerhedskit, som fabrikanterne har udarbejdet efter en ulykke i 2009, hvor en person blev klemt ihjel i forbindelse med bakning.

11 gode råd

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række gode råd til de medarbejdere, der arbejder med motorbøre. De elleve gode råd lyder:

 • Brug kun motorbøren, hvis betjeningsorganerne virker, som de skal
 • Undersøg, om der er noget, som du kan bakke ind i - inden du bakker
 • Kør kun baglæns, når det er nødvendigt og hvis motorbøren er indrettet, så den stopper og reverserer, så du ikke kan komme i klemme
 • Fyld ikke mere i motorbøren, end den er beregnet til
 • Kør forsigtigt, hvis der er dårlig plads - fx når du skal gennem døre og porte og ind og ud af containere
 • Kør ikke med motorbøren på steder, der er stejlere, end den er beregnet til
 • Stil dig aldrig, så du kan komme i klemme, hvis motorbøren vælter - fx på ramper og skråninger
 • Kør ikke for tæt på udgravninger o.l.
 • Husk, at motorbøren bremser og styrer dårligere, når du kører på en rampe
 • Pas på, at dit tøj ikke kommer til at starte kørsels- eller tipfunktionen ved et uheld
 • Sørg for, at motorbøren er ordentligt vedligeholdt.