Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vinterinddækning sikrer medarbejderne mod kulde og blæst


Når vinden rusker og temperaturen falder til frysepunktet, er der større risiko for arbejdsulykker. Derfor siger arbejdsmiljøloven, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer de ansatte mod kulde og blæst på byggepladserne.

Lave temperaturer på byggepladsen øger risikoen for arbejdsulykker. Det gælder især ved manuel håndtering af tunge byggematerialer, hvor der er øget risiko for overbelastningsskader, fordi muskler bliver usmidige i kulden. Bl.a. derfor siger reglerne, at der ved nybyggeri og renoveringer af bygninger skal være taget stilling til, hvordan håndværkerne bedst sikres mod kulde og blæst.

”Byggevirksomhederne skal planlægge arbejdet, så de ansatte beskyttes mod kulde og blæst. Derfor er der bl.a. krav om, at råhuse, stilladser og andre åbne konstruktioner så vidt muligt skal være inddækkede om vinteren, så de ansatte ikke udsættes for den ekstra kuldepåvirkning fra vinden, også kaldet chillfaktoren,” siger Kell Guldager Pedersen, chefkonsulent i Arbejdstilsynet.

Opvarmning kan være nødvendig

Reglerne om inddækning er ca. 25 år gamle, men blev strammet i 2011 som følge af EU’s byggepladsdirektiv, der indebærer, at der nu også stilles krav om, at temperaturen skal tilpasses den menneskelig organisme i forhold til arbejdsmetoder og fysisk belastning.

”Reglerne fra 2011 betyder, at det ved kolde temperaturer kan være nødvendigt at varme de dele af byggepladsen op, hvor der arbejdes. Det kan også løses med varmt vintertøj, men det er kun, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres under en tilpasset temperatur. Opvarmning og inddækning sikrer, at håndværkerne så vidt muligt kan arbejde uden tung og besværlig vinterbeklædning, når der arbejdes inde i bygninger,” forklarer Kell Guldager Pedersen.

10 grader er passende

Da reglerne om temperaturforhold i 2011 blev indført, var arbejdsmarkedets parter med til at udforme reglerne. I den forbindelse lagde Arbejdstilsynet til grund, at et passende temperaturniveau ved det meste byggearbejde inde i bygninger ville være omkring 10 grader. Det blev samtidigt gjort klart, at eventuel opvarmning kan sektioneres, så det indvendige håndværksarbejde udføres sektionsvis i bygningerne eller efter, at bygningens varmeanlæg er sat i drift. Ved uopvarmede haller o.l. kan påvirkningen fra kulden imødegås ved at bruge varmt vintertøj. Varmt vintertøj kan også bruges ved arbejde udendørs.

Regler om inddækning og temperatur

Læs mere om reglerne om vinterinddækninger i At-vejledning D.2.11.

Reglerne om temperaturforhold er foldet ud i en branchevejledning om vinterforanstaltninger fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg (tidligere kaldet BAR-BA). De nye regler er beskrevet på side 8-9.

Reglerne fremgår af § 29 og § 30 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde