Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Is og sne er skyld i 3.000 arbejdsulykker


Vi ved det godt – veje og fortove bliver glatte, når kulden sætter ind. Alligevel fortsætter mange deres arbejde som hidtil. Resultatet er, at der i vintre med meget sne og frost sker op til 3.000 arbejdsulykker på grund af glat føre.

Læs mere om
snubleulykker

De fleste glatføreulykker sker, fordi ansatte glider, når de går på veje og fortove, der ikke er saltet eller gruset. Men ulykkerne sker på alle udendørs arealer. Det er i høj grad hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser, der kommer galt afsted.


”Det handler i bund og grund om planlægning og rettidig omhu, hvis man vil undgå arbejdsulykker på grund af glat føre. Derfor vil vi opfordre alle virksomheder til at gruse, salte og rydde sne, og til at følge med i vejrudsigten, så det glatte føre bliver bekæmpet fra dag ét – og ikke først når en af de ansatte har brækket benet”, siger Katrine Krone, kontorchef i Arbejdstilsynet.

Sådan forebygges ulykkerne

Alle virksomheder skal først og fremmest rydde sne og gruse eller salte alle de steder, hvor folk færdes – fx veje, indkørsler, fortove og udendørs arealer og trapper. Desuden skal virksomheder, der har ansatte inden for hjemmepleje, udbringning af post, godstransport, renovation og andre med kørselsopgaver tænke på at forebygge glatføreulykker, når de arbejder uden for virksomhedens eget område.

De ansatte skal være klar over, hvordan de skal udføre opgaver på steder, hvor der er glat, fx når de skal hente dagrenovation, hvor der ligger sne og is. Virksomheden har nemlig altid ansvaret for, at dens ansatte ikke kommer til skade på grund af vinterglatføre.

Hvis en virksomhed har skiftende arbejdssteder, er den nødt til at samarbejde med sine kunder, andre virksomheder eller vejmyndighederne om at bekæmpe glatføreulykkerne.

Hver femte arbejdsulykke skyldes snublen

Sne og is er ikke den eneste årsag til, at vi falder på jobbet. Faktisk er fald, gliden og snublen skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke. Snubleulykkerne resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet – for eksempel kraniebrud.

Snubleulykkerne er et problem i alle brancher, og vi snubler typisk i rod på gulvet eller på de udendørs arbejdsarealer, på trapper, på grund af spildt mad og væske, eller når der er kanter og niveauforskelle på de steder, hvor vi færdes.

Arbejdstilsynet har nu særligt fokus på området. Både via tilsyn og gennem kommunikationskampagnen ”Stop snubleulykker”, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forebygge de mange alvorlige snubleulykker.

Gode råd ved is og sne:

  • Sørg for, der er ryddet og saltet allerede når de første ansatte møder ind, fx ved at gøre det aftenen før
  • Sørg for, at veje og pladser er jævne, fri for genstande og installationer mv., så det er let at rydde sne
  • Husk at sikre ordentlig belysning af adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også i mørke kan orientere sig om, hvor det måtte være glat
  • Sørg så vidt muligt for at veje og pladser er opbygget, så de er afvandet, når det bliver frostvejr

Lav gerne en beredskabsplan. Den kan fx beskrive:

  • Hvor på arbejdspladsen, der skal laves glatføreforanstaltninger
  • Hvilke foranstaltninger, der skal laves, og at der salt, grus og snerydningsudstyr klar
  • Hvornår det skal gøres, og hvem der har opgaven
  • Hvornår og hvordan de ansatte skal instrueres om, hvordan de skal forholde sig ved glat føre

Læs mere

Arbejdstilsynets gode råd om forebyggelse af vinterglat føre på:
Faste-arbejdssteder
Byggepladser
Skiftende-arbejdssteder

Eksempler på glatføreulykker

Chaufførulykke

En distributionschauffør faldt og forstuvede sin ryg under aflæsning af varer hos en kunde på grund af sneglat underlag. Det var ikke sørget for snerydning på aflæsningsstedet.

Hjemmehjælperulykke

Hjemmehjælperen var hos en borger i egen bolig. Hun gled på en rist i indgangen til lejligheden. Den var våd og glat på grund af sne og is. Hjemmehjælperen faldt på højre side ind i lejligheden og kom til skade flere steder.

Truckførerulykke

En truckfører var på vej over en udendørs plads til en hal for at hente en skovl. Uden for porten til hallen lå der is og sne. Isen var dannet ved, at sneen smeltede af køretøjerne, der er inde i hallen, vandet var løbet ud under porten og frosset. Der var saltet samme morgen, men ikke gruset. Truckføreren gled og slog sig og fik længere tids sygefravær.

Bygge og anlæg

En håndværker kom gående på byggepladsen med hænderne fulde af værktøj. Der var is på jorden ned ad en skråning, så håndværkeren gled og slog baghoved, nakke og ryg på den frosne jord.

Renovation

En renovationsmedarbejder gled på en isglat vej, der ikke var ryddet for sne. Medarbejderen faldt på højre skuldre og arm. Efter faldet kan medarbejderen ikke løfte sin arm over vandret højde, og han skal muligvis opereres.