Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye At-vejledninger om bygherrens ansvar


Fem nye At-vejledninger informerer om bygherrens pligter på forskellige størrelser af bygge- og anlægspladser.

Arbejdstilsynet har netop udgivet fem nye At-vejledninger, der informerer om de krav, der gælder efter bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter, herunder de nye regler, der følger af denne bekendtgørelse.

De fem nye At-vejledninger er udarbejdet efter principperne i Arbejdstilsynets nye vejledningskoncept. Det indebærer bl.a., at vejledningerne er opdelt i forhold til bygge- og anlægsprojekternes størrelse.

De fem vejledninger er:

 • At-vejledning 25.2 om bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår 
  Vejledningen definerer begreberne bygherre, bygge- og anlægsarbejde samt byggeplads og præciserer dermed, hvor og hvornår reglerne om bygherrens ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed gælder. Vejledningen indeholder endvidere en kort gennemgang af bygherrens overordnede pligter.

 • At-vejledning 25.3 om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter 
  Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved store byggeprojekter. Det vil sige projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen.

 • At-vejledning 25.4 om bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter 
  Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved mellemstore byggeprojekter. Det vil sige projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem fem og ti personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen.

 • At-vejledning 25.5 om bygherrens ansvar ved små byggeprojekter
  Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved små byggeprojekter. Det vil sige projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem to og fire personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen.

 • At-vejledning 25.6 om plan for sikkerhed og sundhed 
  Vejledningen handler om den plan for sikkerhed og sundhed, som bygherren har ansvaret for, at koordinatoren udarbejder for store byggepladser og for særligt farligt arbejde på små og mellemstore byggepladser.

De fem nye At-vejledninger erstatter At-vejledning F.1.2 om bygherrens pligter.