Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsarkiv

Årstal
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger

  14.12.2017
 • Arbejdstilsynets årsopgørelse 2016 om anmeldte erhvervssygdomme

  12.12.2017 | Nyheder
  Arbejdstilsynet offentliggør i dag årsopgørelsen om anmeldte erhvervssygdomme 2011- 2016.
 • Fælles myndighedsindsats for ordnede forhold fortsætter

  11.12.2017 | Nyheder

  Arbejdstilsynet, SKAT og politiet skal også i 2018 og 2019 fortsætte den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet

 • Informationsmøde om REACH og relaterede aktiviteter i 2018

  8.12.2017 | Nyheder
 • Digital selvbetjening bliver obligatorisk

  1.12.2017

  Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg.

 • Fire nye vejledninger om førercertifikater

  23.11.2017 | Nyheder
  Nye At-vejledninger om kranførercertifikat, gaffeltruckcertifikat, gaffelstablercertifikat og teleskoplæssercertifikat gennemgår de nye regler om førercertifikater, som træder i kraft den 1. januar 2018.
 • Arbejdstilsynet udbyder midler til forskningsprojekt

  14.11.2017

  Arbejdstilsynet udbyder 2 mio. kr. til et forskningsprojekt, som har til formål at udvikle en empirisk-statistisk model til identifikation af virksomheder med høj forekomst af arbejdsmiljøproblemer.

 • Godsvognmænd fik 73 reaktioner på landsdækkende vejgodsaktion

  2.11.2017 | Pressemeddelser

  Ansatte inden for vejgodstransport har dobbelt så mange alvorlige arbejdsulykker som gennemsnittet. Derfor har Arbejdstilsynet gennemført tre aktionsdage rettet mod chaufførers arbejdsmiljø.

 • Seksuel chikane skal tages alvorligt - også på arbejdspladsen

  31.10.2017
  Seksuel chikane kan på din arbejdsplads kan have store konsekvenser for dem det går ud over og for arbejdspladsen.
 • Evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne

  17.10.2017 | Nyheder
  Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 tegner et meget positivt billede af kursisternes vurderinger af både uddannelsernes indhold, undervisernes udmøntning af de pædagogiske principper og kursisternes udbytte af uddannelsen.
 • Sorø Kommune og Arbejdstilsynet indgår samarbejde om at få større effekt af arbejdsmiljøarbejdet

  16.10.2017
  Hvert år giver Arbejdstilsynet en række påbud, fordi arbejdet ikke udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i rigtig mange plejegrupper i ældreplejen. Når Arbejdstilsynet påtaler fejlene bliver de rettet, men man lærer sjældent af det på naboinstitutionerne.
 • Arbejdstilsynet i Kolding inviterer til åben café om psykisk arbejdsmiljø

  11.10.2017
  Har du brug for inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads, så kom og vær med til vores åbne café om psykisk arbejdsmiljø.
 • Arbejdstilsynet tjekker lastbilchaufførers arbejdsmiljø

  3.10.2017 | Nyheder

  Ansatte inden for vejgodstransport har dobbelt så mange alvorlige ulykker end det gennemsnit, der ses inden for alle brancher. Derfor gennemfører Arbejdstilsynet tre aktionsdage rettet mod chaufførers arbejdsmiljø.

 • Undgå ulykker med bigballer

  29.09.2017 | Nyheder
  Hvert år sker der alvorlige ulykker - og nogle gange også dødsulykker - når landmanden og hans ansatte stabler og håndterer bigballer og mini-bigballer.
 • Forenkling af reglerne om førercertifikater

  28.09.2017 | Nyheder
  Den 1. januar bliver der nemmere at finde rundt i reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere, når de ti eksisterende uddannelser bliver til syv. Samtidig betyder forenklingen af reglerne, at færre personer bliver omfattet af kravet om kranførercertifikat.
 • Invitation til afslutningskonference: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

  19.09.2017 | Nyheder

  Kom og hør om danske virksomheders erfaringer med forebyggelse af nedslidning og fastholdelse af medarbejdere på arbejdsmarkedet, og om de seneste forskningsresultater

 • Arbejdstilsynet indfører som forsøg en ny tilsynsmetode i byggeriet

  18.09.2017 | Nyheder
  For at nedbringe antallet af arbejdsulykker vil Arbejdstilsynet fremover føre tilsyn på en ny måde på landets byggepladser.
 • Pas på farlige tvangsblandere

  15.09.2017 | Nyheder

  Efter to alvorlige ulykker med tvangsblandere opfordrer Arbejdstilsynet til være særlig opmærksom.

 • Arbejdstilsynet gav 116 reaktioner på landsdækkende bygge- og anlægsaktion

  14.09.2017 | Pressemeddelser
  116 strakspåbud og forbud var, hvad Arbejdstilsynet gav på landsdækkende bygge- og anlægsaktion. Aktionen havde blandt andet fokus på vejarbejde og risikoen for påkørsel fra trafikken.
 • Unges arbejdstid er det største problem

  12.09.2017 | Pressemeddelser
  Arbejdstilsynet har hen over sommeren afgivet 27 påbud til virksomheder, der ikke overholder arbejdsmiljøet for deres ansatte under 18 år. Påbuddene handler især om de unges arbejdstid.
 • Arbejdstilsynet udbyder midler til ph.d.-projekt

  8.09.2017 | Nyheder
  Arbejdstilsynet udbyder 2 mio. kr. til et ph.d.-projekt, som har til formål at udvikle en empirisk-statistisk model til identifikation af virksomheder med høj forekomst af arbejdsmiljøproblemer.
 • Sæt spot på arbejdsmiljøet

  1.09.2017 | Nyheder
  Med en ny kampagne lancerer Arbejdsmiljørådet fem budskaber, som skal være med til at styrke arbejdet i virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer. Et af budskaberne er, at man skal tænke arbejdsmiljø ind i alle aktiviteter – både i planlægning af arbejdsopgaverne, den strategiske ledelse og den daglige drift. Dette og de fire øvrige budskaber forklares nærmere på den til kampagnen udarbejdede hjemmeside amoinfo.dk.
 • Periodisk eftersyn af elektrisk håndværktøj

  1.09.2017 | Nyheder
  Elektrisk håndværktøj skal efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger for at sikre, at udstyret er i orden. Det krav gælder uanset, at bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen om periodisk el-eftersyn af transportabelt el-hånd­værk­tøj er faldet væk.
 • Knive, stiger og andre tekniske hjælpemidler er skyld i hver femte ulykke

  1.09.2017 | Nyheder
  Knive tegner sig for 9 pct. af alle ulykker med tekniske hjælpemidler, mens stiger og løfteudstyr er skyld i mest fravær ved arbejdsulykker med tekniske hjælpemidler. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdstilsynet. Undersøgelsen viser samtidig, at tekniske hjælpemidler er skyld i hver femte arbejdsulykke.
 • 37 strakspåbud efter social dumping aktion på sjællandske villaveje

  30.08.2017 | Pressemeddelser
  Arbejdstilsynet gennemførte i sidste uge en aktion mod byggerier, der foregår på de danske villaveje. Resultatet af aktionen viser, at hverken arbejdsmiljøet eller den lovpligtige anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) bliver prioriteret, når udenlandske håndværkere bygger for private.
 • Forebyg sprængningsulykker

  7.08.2017 | Nyheder
  ”Eksplosion rammer byggeplads” – ”Voldsom eksplosion sender tre på hospitalet”. Et par avisoverskrifter, der illustrerer, hvor farligt sprængningsarbejde i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde kan være. Arbejdstilsynet understreger, at planlægning, orden og instruktion er alfa og omega, når man skal forebygge sprængningsulykker.
 • Flere alvorlige ulykker ved høstarbejde

  1.08.2017 | Pressemeddelser
  I juli har to mænd fået deres ben i klemme i en mejetærsker. Ulykker, hvor landmænd eller medarbejdere kommer i klemme, eller på anden måde kommer til skade ved arbejde med maskinerne, er desværre ikke et særsyn. Hvert år sker der alvorlige ulykker under høsten. Derfor advarer Arbejdstilsynet igen landmænd og andre, der arbejder med at få høsten i hus, om de risici, der kan opstå i forbindelse med høstarbejdet.
 • Arbejdstilsynet har ændret grænse for kodenummerering af titandioxid

  12.07.2017 | Nyheder
  Arbejdstilsynet har ændret det administrativt fastsatte tal efter stregen i kodenummeret for titandioxid (TiO2)
 • Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

  5.07.2017 | Nyheder
  Regeringen besluttede i marts at nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Ekspertudvalget er nu nedsat og kommissoriet er offentliggjort. Tidligere finansminister Pia Gjellerup skal stå i spidsen for udvalget, der derudover består af fire eksperter og fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.
 • Midler til nordiske arbejdsmiljøprojekter i 2018

  5.07.2017 | Nyheder
  Nordisk Ministerråd har opslået et tre-årigt projekt om fremtidens arbejdsliv og de påvirkninger, det har for den nordiske arbejdsmarkedsmodel.
 • Arbejdstilsynets strategi 2017-2020

  30.06.2017 | Nyheder

  Det er Arbejdstilsynet opgave at forebygge arbejdsskader og nedslidning gennem et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal desuden arbejde for at mindske sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

 • Færre gasudslip i 2016

  29.06.2017 | Nyheder

  Ny årsrapport om arbejdsulykker og kulbrinteudslip på offshoreanlæg viser, at der har været en nedgang i naturgasudslip fra 2015 til 2016. Antallet af arbejdsulykker er steget fra 12 ulykker i 2015 til 13 ulykker i 2016.

 • Flere virksomheder skal anmelde arbejdsulykker

  29.06.2017 | Nyheder

  Flere undersøgelser har vist, at kun godt halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes. Derfor har Arbejdstilsynet fået lavet en undersøgelse af barrierer og motivation for at anmelde ulykker hos virksomhederne.

 • Politi, beredskab og fængsel har flest alvorlige arbejdsulykker

  28.06.2017 | Nyheder

  Politi, beredskab og fængsel har flest alvorlige arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede efterfulgt af branchegruppen Vand, kloak og affald. Det viser Arbejdstilsynets årsopgørelse 2016 over anmeldte arbejdsulykker i 2011-2016.

 • Tjek din selvoppustelige redningsvest

  28.06.2017 | Nyheder

  Den er praktisk og diskret – den selvoppustelige redningsvest. Men for at være sikker på, at din redningsvest puster sig op som lovet, hvis du falder i vandet, er det vigtigt, at du tjekker om gaspatronen sidder korrekt.

 • Flere uheld får myndigheder til at advare om gasflasker

  21.06.2017 | Pressemeddelser
  Forbrugerne bør tjekke deres letvægtsgasflasker for skader. Sådan lyder opfordringen fra Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet efter flere uheld, hvor gas er sivet ud, fordi der er gået hul på gasflasker lavet af komposit. Antændes gassen kan det i værste fald medføre en kraftig eksplosion.
 • Nu bliver det EASY at anmelde arbejdsulykker

  16.06.2017 | Pressemeddelser
  Den 17. juni får Danmark et nyt system til anmeldelse af arbejdsulykker. Det nye EASY-system gør det lettere for brugerne at anmelde ulykker. Systemet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og ATP.
 • Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

  15.06.2017 | Pressemeddelser
  Hver sommer bliver der anmeldt over 100 arbejdsulykker, hvor det er en ung under 18 år, som er kommet til skade på jobbet. Derfor sætter Arbejdstilsynet igen i år fokus på unges arbejdsforhold. I løbet af sommeren vil Arbejdstilsynet besøge arbejdspladser, hvor der arbejder unge under 18 år.
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden har ny ansøgningsrunde

  15.06.2017 | Nyheder
  Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt ekstraordinært et tema om epoxy og isocyanater.
 • Brev fra Arbejdstilsynet om EASY

  2.06.2017 | Nyheder
  Vi har erfaret, at ikke alle virksomheder kan læse det brev, som Arbejdstilsynet har udsendt om det nye EASY. Derfor kan du læse det her på hjemmesiden.
 • Kvæg og svin er skyld i flest arbejdsulykker i landbruget

  31.05.2017
  Siden 2012 har der været et stigende antal ulykker ved arbejde med kvæg og svin. Ulykkerne kan med forskellige tiltag forebygges. Derfor gennemfører Arbejdstilsynet nu en kampagne, der skal hjælpe landmænd til at passe bedre på sig selv og deres ansatte.
 • Leverandørbrugsanvisninger kan være med til at forebygge sundhedsskadelig løft og bæring

  31.05.2017 | Nyheder
  Det er afgørende vigtigt, at tunge præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele håndteres forsvarligt på byggepladsen. Manuel håndtering med løft og bæring kan nemlig både udgøre en ulykkes- og en sundhedsrisiko.
 • 116 påbud fra Arbejdstilsynet på landsdækkende byggepladsaktion

  23.05.2017 | Nyheder
  Arbejdstilsynets landsdækkende byggepladsaktion torsdag den 18. maj afslørede, at der stadig er mange byggepladser, hvor de ikke har styr på sikkerheden. 57 byggepladser blev tilset og i alt blev der givet 116 strakspåbud og forbud. En byggeplads skilte sig dog særligt positivt ud, og er et godt eksempel på at prioriteres arbejdsmiljøet kan man få en sikker byggeplads.
 • Over 50.000 farlige gasflasker hos forbrugerne

  23.05.2017 | Nyheder
  Skal du stege pølser og bøffer i det gode vejr?
  Hvis du har planer om det og bruger gasgrill, så husk at tjekke gasflasken. Der er nemlig stadig farlige gasflasker i omløb. Arbejdstilsynet krævede i juli 2016, at Primagaz tilbagekaldte en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker. Desværre står der stadig mellem 50.000 og 100. 000 potentielt farlige gasflasker ude hos jer! 
 • Bliv en del af vores brugerpanel

  22.05.2017 | Nyheder
  Vi har brug for din hjælp til at gøre arbejdsmiljøarbejdet lettere for dig. Da vi er i gang med at udvikle ny hjemmeside ønsker vi at oprette et brugerpanel, der kan inddrages i arbejdet med at forbedre vores services. Har du lyst til at være med?
 • Husk at indberette mængder af farlige stoffer for kalenderår 2016

  19.05.2017 | Nyheder
  Produktregistrets nye IT-system til at anmelde produkter og foretage mængdeindberetning er nu taget i drift. Derfor forventer vi at åbne for indberetning af importerede eller producerede mængder af farlige kemiske produkter for 2016 mandag den 24. juli 2017.
 • Ny kampagne skal tage hånd om mistrivsel på arbejdspladsen

  15.05.2017 | Pressemeddelser
  Hvis din kollega hænger med hovedet og ser ud til at have det svært, så spørg, hvordan han eller hun har det. Det er et af fem enkle råd i en ny kampagne, der skal tage hånd om stress og mistrivsel på arbejdspladserne.
 • Syv RUT-overtrædelser på social dumping aktion

  10.05.2017 | Nyheder
  Endnu engang bar samarbejdet om social dumping mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet frugt. Samarbejdet gør nemlig myndighedernes net mere fintmasket, når social dumping skal afsløres.
 • Brev fra Arbejdstilsynet om EASY

  3.05.2017 | Nyheder
  Vi har erfaret, at ikke alle virksomheder kan læse det brev, som Arbejdstilsynet har udsendt om det nye EASY. Derfor kan du læse det her på hjemmesiden.
 • Status på Arbejdsmiljøstrategi 2020

  2.05.2017 | Nyheder
  Antallet af alvorlige ulykker i forhold til beskæftigede er faldet med 18 pct. siden 2011. Til gengæld er antallet af beskæftigede med muskelskeletoverbelastninger og psykiske overbelastninger steget med henholdsvis 15 og 17 pct. siden 2012, viser en status på Arbejdsmiljøstrategi 2020.
 • Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol, herunder risikobaseret tilsyn

  27.04.2017 | Nyheder
  Det risikobaserede tilsyn fremstår som en af de bedst tilrettelagt kontrolordninger blandt de syv kontrolordninger, Rigsrevisionen sammenligner.
 • WorkplaceDenmark.dk udvider med to sprog

  27.04.2017
  En stor del af de udenlandske håndværkere, der arbejder midlertidigt i Danmark, og andre udstationerede lønmodtagere kommer fra Tyskland og Polen. Arbejdstilsynet har derfor nu suppleret det engelsksprogede hjemmeside WorkplaceDenmark med en tysk og en polsk udgave.
 • Nyt informationsmøde om det digitale produktregister

  10.04.2017 | Nyheder

  Kom og hør mere om den nye digitale selvbetjeningsløsning til anmeldelse af stoffer og materialer, som Arbejdstilsynet lancerede den 1. april.

 • Arbejdstilsynet får ny direktør

  7.04.2017 | Nyheder

  Søren Kryhlmand bliver ny direktør i Arbejdstilsynet. Søren Kryhlmand kommer fra en stilling som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement.

 • Arbejdstilsynets årsrapport for 2016 er nu offentliggjort

  3.04.2017 | Nyheder

  Arbejdstilsynets årsrapport for 2016 er nu offentliggjort. I rapporten kan du læse om styrelsens faglige og økonomiske resultater sidste år. Af rapporten fremgår blandt andet, at Arbejdstilsynet gennemførte 48.100 tilsynsbesøg.

 • Produktregisteret bliver fuldt digitalt

  31.03.2017 | Nyheder
  Den 1. april 2017 bliver Produktregisteret en 100 pct. digital, webbaseret selvbetjeningsløsning, hvor virksomhederne selv indtaster alle oplysninger til en produktanmeldelse direkte i systemet. Samtidig bliver det obligatorisk at oplyse, om de anmeldte produktet indeholder stoffer, som er på nanoform.
 • Stor tilfredshed med Arbejdstilsynets arbejde

  30.03.2017
  Arbejdstilsynets brugerundersøgelse for 2016 viser bl.a., at 81 pct. af de virksomheder, der er blevet besøgt, i høj eller meget høj grad har haft en god dialog med Arbejdstilsynet.
 • Øget risikobasering fanger flere virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

  30.03.2017 | Nyheder
  Arbejdstilsynet har siden den 1. januar 2016 øget andelen af virksomheder, der får tilsyn på baggrund af en risikovurdering. Nye tal viser, at det virker: Arbejdstilsynet finder flere virksomheder, der overtræder arbejdsmiljøloven, når virksomhederne udtages på baggrund af en risikovurdering, end når de udtages stikprøvevis.
 • Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

  30.03.2017

  Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Det gør de efter en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) der viser, at der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, og at 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet.

 • Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 om anmeldte arbejdsulykker 2010-2015

  30.03.2017
  Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 over anmeldte arbejdsulykker 2010-2015 er nu offentliggjort. Årsopgørelsen viser overordnet set, at antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget med 4 pct. fra 2014 til 2015. Dette kommer efter en periode fra 2010 til 2014 med et jævnt fald. Til gengæld er antallet af arbejdsulykker, hvor skadelidte har mistet livet, historisk lavt med 27 tilfælde i 2015.
 • Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 om anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015

  30.03.2017
  I 2015 blev der anmeldt 21.613 erhvervssygdomme, af dem var knap en fjerdel (5.010) psykiske sygdomme. Ligesom 2014 er det branchegrupperne Politi, beredskab og fængsler, Døgninstitutioner og hjemmepleje samt Undervisning, der topper listen med flest anmeldte psykiske erhvervssygdomme i forhold til antal beskæftigede.
 • Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi

  22.03.2017
  Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.
 • Motoriserede trillebøre skyld i to dødsulykker i 2016

  17.03.2017 | Pressemeddelser
  De motoriserede trillebøre er praktiske og ser umiddelbart ikke farlige ud. Men motorbørens kræfter bliver til tider undervurderet og har desværre været skyld i alvorlige ulykker - heriblandt to dødsulykker - i 2016.
 • Vinterinddækning sikrer medarbejderne mod kulde og blæst

  23.02.2017 | Pressemeddelser
  Når vinden rusker og temperaturen falder til frysepunktet, er der større risiko for arbejdsulykker. Derfor siger arbejdsmiljøloven, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer de ansatte mod kulde og blæst på byggepladserne.
 • Stor tilfredshed med hjemmesiden i 2016

  13.02.2017
  Arbejdstilsynet gennemførte i december 2016 en brugertilfredshedsundersøgelse på arbejdstilsynet.dk, hvor i alt 1001 brugere deltog. Undersøgelsen viste, at 82,5% af respondenterne er enten meget tilfredse eller tilfredse med hjemmesiden.
 • Is og sne er skyld i 3.000 arbejdsulykker

  8.02.2017 | Nyheder
  Vi ved det godt – veje og fortove bliver glatte, når kulden sætter ind. Alligevel fortsætter mange deres arbejde som hidtil. Resultatet er, at der i vintre med meget sne og frost sker op til 3.000 arbejdsulykker på grund af glat føre.
 • 100 påbud fra Arbejdstilsynet på landsdækkende byggepladsaktion

  2.02.2017 | Pressemeddelser
  Arbejdstilsynet udførte i går en landsdækkende aktion, hvor 57 byggepladser blev tilset. I alt blev der givet 100 strakspåbud og forbud.
 • Arbejdstilsynet skal have ny direktør

  31.01.2017 | Pressemeddelser
  Direktør Peter Vesterheden fratræder sin stilling i Arbejdstilsynet. Vicedirektør Nanna Møller bliver ny konstitueret direktør indtil en ny direktør er fundet. Arbejdstilsynet har ingen kommentarer til fratrædelsen.
 • Informationsmøder om nyt digitalt Produktregister

  30.01.2017 | Nyheder

  Kom og hør mere om den nye digitale selvbetjeningsløsning til anmeldelse af stoffer og materialer, som Arbejdstilsynet lancerer den 1. april 2017.

 • Myndigheder i fælles aktion mod social dumping

  24.01.2017 | Pressemeddelser
  Torsdag var Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i en fælles aktion for at sikre fair konkurrencevilkår og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. 53 arbejdssteder blev besøgt, og det udløste i alt 36 reaktioner fra Arbejdstilsynet, heraf seks i forbindelse med manglende anmeldelse i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).
 • Vent med at anmelde stoffer og materialer

  11.01.2017 | Nyheder

  Den 1. april 2017 bliver det nemmere for virksomhederne at anmelde stoffer og materialer til Produktregistret, og virksomhederne får adgang til egne data. Arbejdstilsynet anbefaler, at man venter med at anmelde og ajourføre stoffer og materialer indtil da.

 

Abonner på e-nyt

E-nyhedsbrev

Tilmeld dig Arbejdstilsynets nyhedsbrev

Abonnér på RSS feed

Tilmeld dig nyheder via RSS fra Arbejdstilsynet.

RSS