Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsarkiv

Årstal
 • Ekspertudvalg om arbejdsmiljø afleverer anbefalinger til regeringen

  27.09.2018 | Nyheder
  Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har i dag afleveret sin rapport til regeringen med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.
 • Ny kampagne: Selvhjulpne børn kan forebygge smerter hos pædagogisk personale

  12.09.2018 | Nyheder
  Løft og dårlige arbejdsstillinger er årsag til, at arbejdet som medarbejder i dagtilbud hyppigt fører til smerter. En ny kampagne peger på 6 gode vaner hos børn, forældre og medarbejdere, som kan være med til at reducere smerter og forebygge arbejdsskader.
 • 23 strakspåbud efter social dumping aktion på sjællandske villaveje

  4.09.2018 | Nyheder

  Arbejdstilsynet gennemførte i sidste uge en aktion mod byggerier, der foregår på de danske villaveje. 34 gange gav Arbejdstilsynet reaktioner, heraf 23 strakspåbud til virksomheder, der arbejder for private bygherrer, fordi arbejdet ikke var sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt tilrettelagt.

 • Arbejdstilsynet besøger 500 arbejdsmiljøcertificerede virksomheder

  31.08.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet gennemfører 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat fra 2018-21. Formålet er at undersøge, om certificeringsordningen er tilstrækkeligt effektiv til at sikre, at certificerede virksomheder har styr på deres arbejdsmiljø.
 • Ny rapport om amerikansk arbejdsmiljøprogram

  22.08.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet har fået udarbejdet en rapport om det amerikanske arbejdsmiljøprogram Total Worker Health (TWH). Rapporten giver et overblik over, hvordan TWH anvendes i praksis, hvad erfaringerne er, og i hvilket omfang der er evidens for effekter af TWH.
 • Hvor varmt må der være?

  25.07.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen holdes på 20-22 oC ved stillesiddende eller stillestående arbejde. Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen holdes under 25 oC, bortset fra perioder med varmebølge eller hedebølge.
 • Ny vejledning til forordning om personlige værnemidler

  23.07.2018 | Nyheder
  EU Kommissionen har udgivet vejledning i anvendelse af forordning 2016/425 om personlige værnemidler.
 • Tjek din gyllebeholder

  16.07.2018 | Nyheder
  Der sker tilbagevendende alvorlige ulykker med gyllebeholdere. Men også episoder, hvor det blot var held, at der ikke skete noget alvorligt. Derfor bør du kontrollere din gyllebeholder cirka en gang i kvartalet.
 • Støvsuger til byggebranchen – hvad skal jeg vælge?

  5.07.2018 | Nyheder
  Støv fra byggepladser kan indeholde kræftfremkaldende partikler, derfor anbefaler Arbejdstilsynet altid at anvende en CE-mærket støvsuger støvklasse H af typen ”dust extractor”.
 • 2017 blev året med færrest dødsulykker

  3.07.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017 over anmeldte arbejdsulykker 2012-2017 er offentliggjort. Den viser bl.a., at der i 2017 blev registreret 25 arbejdsulykker med døden til følge. Det er det hidtil laveste antal dødsulykker på et år.
 • Udenlandske virksomheder og ansatte får information om regler og rettigheder

  2.07.2018 | Nyheder
  Øget information til udenlandske virksomheder skal sikre, at flere overholder reglerne på arbejdsmarkedet.


 • Håndhævelsen af RUT styrkes med tvangsbøder

  29.06.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet kan fra den 1. juli pålægge daglige administrative tvangsbøder til udenlandske virksomheder, som vedvarende undlader at anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).
 • Nu må Arbejdstilsynet tale med de ansatte alene

  29.06.2018 | Nyheder
  Fremover kan Arbejdstilsynet tale med ansatte alene, når der er behov for det. Det betyder, at Arbejdstilsynet kan tale med de ansatte, uden at fx arbejdsgiveren er til stede
 • Evaluering af arbejdsmiljøuddannelsen

  29.06.2018 | Nyheder
  Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne 2017 tegner et generelt positivt billede af kursisternes vurderinger af både indholdet af uddannelserne
 • Vejledningen om anerkendelse af erhvervssygdomme er blevet opdateret

  29.06.2018 | Nyheder
  Med virkning fra 1. juli 2018 udsender Arbejdstilsynet, efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, 12. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme, gældende for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.
 • Ring 70121288 hvis du vil ringe til Arbejdstilsynet i dag 28. juni

  28.06.2018

  Arbejdstilsynets lokalnumre er ude af drift torsdag den. 28. juni

 • Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

  28.06.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet sætter igen i år fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år for at undgå, at de kommer til skade på jobbet.
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget midler til nye projekter

  27.06.2018
  Arbejdsmiljøforskningsfonden har i juni 2018 uddelt 29,1 mio. kr. til i alt 10 forsknings- og udviklingsprojekter
 • Kampagne skal sikre, at natarbejdere får tilbud om helbredstjek

  19.06.2018 | Nyheder
  Mange natarbejdere får ikke tilbudt det helbredstjek, som de ifølge loven har krav på.
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden har ny ansøgningsrunde

  11.06.2018 | Nyheder

  Ansøgningsrunden inkluderer temaerne arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet og stress. Ansøgningsfristen er 3. september 2018 kl. 12.00.


 • Er din gasflaske tilbagekaldt?

  30.05.2018 | Nyheder

  Mange danskere har en gasgrill i haven. Desværre er der stadig en del potentielt farlige gasflasker ude hos borgerne. De farlige gasflasker blev tilbagekaldt fra markedet i 2016 og går under betegnelsen Primadonna og mærket Compolite CS.

 • Maskindirektivet er relevant og effektivt

  30.05.2018 | Nyheder

  EU Kommissionen konkluderer i en ny rapport med en evaluering af maskindirektivet, at direktivet er relevant, men at der også er behov for mindre ændringer

 • Nye standarder for stiger

  30.05.2018 | Nyheder
  De europæiske standarder for løse, transportable stiger er blevet ændret. Derfor anbefaler Arbejdstilsynet, at man køber stiger mærket ”DS/EN 131 – professionel”
 • Mulighed for feedback på projektidéer til udviklingsprojekter

  28.05.2018 | Nyheder

  Nu kan ansøgere til udviklingsprojekter få feedback på deres idé, før de sender en ansøgning. Fristen for at sende en idé ind er 1. oktober 2018.

 • Forskellige aktøres ansvar ved vejarbejde

  23.05.2018 | Nyheder
  Læs om de forskellige aktørers ansvar i forbindelse med arbejde i trafikken
 • Nu kan Arbejdstilsynet tale med ansatte alene

  17.05.2018 | Nyheder
  En ny lovændring om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte er 15. maj vedtaget i Folketinget.
 • God dialog når Arbejdstilsynet er på besøg

  17.05.2018 | Nyheder

  Når Arbejdstilsynet er på tilsyn på danske virksomheder, er der generelt stor tilfredshed med måden, det foregår på. Især dialogen mellem Arbejdstilsynet og virksomheden er der stor tilfredshed med hos virksomhederne.

 • Nyt byggepladstilsyn er langt mere effektivt

  15.05.2018 | Nyheder
  De tilsynsførende finder flere arbejdsmiljøproblemer, de kan være mere effektive på byggepladserne, og de kører ikke så ofte forgæves som tidligere. Det viser evalueringen af Arbejdstilsynets nye byggepladstilsyn.
 • Arbejdstilsynet holder lukket indtil den 14. maj kl. 8.00.

  9.05.2018 | Nyheder

  Arbejdstilsynet holder lukket indtil den 14. maj kl. 8.00.

 • Midler til nordiske arbejdsmiljøprojekter i 2019

  8.05.2018 | Nyheder
  Det endelige projektstøtteprogram for arbejdsmiljøprojekter i 2019 er nu offentliggjort af Nordisk Arbejdsmiljøudvalg.
 • Ny graveulykke får Arbejdstilsynet til at advare

  8.05.2018 | Nyheder
  Ny tragisk dødsulykke i forbindelse med udgravninger får Arbejdstilsynet til at påminde entreprenører om at overholde de arbejdsmiljøregler, der er for udgravning.
 • Tvangsbøder styrker håndhævelsen af RUT

  2.05.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet skal kunne udstede daglige tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der nægter at anmelde sig i RUT. Det fremgår af et lovforslag, som beskæftigelsesministeren har fremsat. Lovforslaget, der er en del af finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, forventes at træde i kraft den 1. juli. Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
 • Virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen har effekt

  26.04.2018 | Nyheder

  Der er moderat stærk evidens for, at lovgivning og tilsyn er virksomme i forhold til forebyggelse af arbejdsulykker og overholdelse af regler og standarder på arbejdsmiljøområdet. Det er et af resultaterne af et nyt internationalt review, der har set på effekten af virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen.

 • Kom til åben café om arbejdsmiljø

  19.04.2018 | Nyheder

  Har du brug for inspiration til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer på din arbejdsplads, så kom og vær med til vores åbne arbejdsmiljø café.

 • Få overblik over seksuel chikane med Arbejdstilsynets nye temaside

  18.04.2018 | Nyheder

  Seksuel chikane på arbejdspladsen har blandt andet i takt med #metoo fået stigende offentlig og politisk opmærksomhed. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har flere gange været kaldt i samråd om emnet, og har senest afholdt offentlig høring den 9. april sammen med ligestillingsminister Karen Ellemann. Her var repræsentanter for arbejdsmarkedets parter inviteret til at tale om udfordringer og løsninger i forhold til seksuel chikane på arbejdspladsen. Der er enighed om, at forebyggelse af seksuel chikane er et hovedfokus i 2018.

 • Hjælp os til bedre arbejdsmiljøregler

  5.04.2018 | Nyheder
  Regeringen vil forbedre arbejdsmiljøreglerne. Nogle virksomheder og borgere oplever, at reglerne kan være komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige, og det skal der rettes op på.

 • Åbning af den europæiske arbejdsmiljøkampagne ”STYR PÅ KEMIEN”

  21.03.2018 | Nyheder
  EU’s arbejdsmiljøagentur i Bilbao og det danske netværk inviterer til gratis åbningskonferencer onsdag d. 2. maj i København og torsdag d. 3. maj i Århus for virksomheder, AMO-repræsentanter, organisationer, arbejdsmiljøprofessionelle og andre, som interesserer sig for arbejdsmiljø.
 • Ny prognose viser stigning i alvorlige arbejdsulykker i 2015

  20.03.2018 | Nyheder
  En ny prognose viser, at der var en stigning på 4,7 pct. i antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker pr. 1000 beskæftigede i 2015.
 • Arbejdstilsynets årsrapport for 2017 er nu offentliggjort

  15.03.2018 | Nyheder
  I rapporten kan du læse om styrelsens faglige og økonomiske resultater sidste år.
 • Arbejdstilsynet holder lukket – akuttelefonen er åben

  13.03.2018 | Nyheder
  Arbejdstilsynet holder lukket i dag tirsdag den 13. marts. Du er velkommen til at skrive til os på adressen at@at.dk, men du kan ikke ringe til hverken vores Call Center eller til enkelte medarbejdere.
 • Nyt system til anmeldelse af erhvervssygdomme

  12.03.2018 | Nyheder
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet har i dag taget en ny digital platform i brug til anmeldelse af erhvervssygdomme.
 • Ny kampagne om arbejdsulykker skal gøre op med mørketal

  1.03.2018 | Nyheder
  Arbejdsulykker skal anmeldes, men alligevel bliver omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark aldrig anmeldt. Det skal en ny kampagne være med til at rette op på.
 • Forsøg med nyt byggepladstilsyn forlænges

  25.02.2018 | Nyheder
  Forsøg med et nyt byggepladstilsyn forlænges til ekspertudvalget senere i år afgiver sine anbefalinger
 • Historisk lavt antal dødsulykker på jobbet

  9.02.2018 | Nyheder
  En ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af dødsulykker på jobbet i 2017 var historisk lavt.
 • Arbejdstilsynet gav 42 reaktioner på social dumping-aktion

  26.01.2018 | Nyheder
 • Arbejdstilsynet finder flere arbejdsmiljøproblemer med nyt byggetilsyn

  25.01.2018

  De første erfaringer med Arbejdstilsynets forsøg med ny tilsynsmetode på bygge- og anlægsområdet viser gode takter og afdækker flere arbejdsmiljøproblemer, bl.a. fordi hele byggepladsen bliver gennemgået.

 • Uddelingen af fondsmidler

  17.01.2018 | Nyheder

  Arbejdsmiljøforskningsfonden har i december 2017 uddelt 28,6 mio. kr. til i alt 13 forsknings- og udviklingsprojekter. Hovedtemaerne for ansøgningsrunden var ’virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet’, ’arbejdsulykker’, ’psykisk arbejdsmiljø’, ’muskel- og skeletbesvær’ og det ekstraordinære tema ’epoxy og isocyanater'. Desuden var der et særskilt opslag om en arbejdsmedicinsk udredning.

 • Tilsyn med håndtering af stilladsdele ved opmuring

  4.01.2018

  Murerbranchen aftalte for fire år siden at mindske belastningen af murere og murerarbejdsmænd ved at bruge lettere stilladsdele fra 2018. Arbejdstilsynet vil på den baggrund nu føre tilsyn med fysisk overbelastning ved løft og bæring af stilladsdele på stilladser, der bruges ved opmuring.

 

Abonner på e-nyt

E-nyhedsbrev

Tilmeld dig Arbejdstilsynets nyhedsbrev

Abonnér på RSS feed

Tilmeld dig nyheder via RSS fra Arbejdstilsynet.

RSS