Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Užsienio Paslaugų Teikėjų Registras

Taisyklės taikomos tiek užsienio bendrovėms, siunčiančioms darbuotojus į Daniją, tiek individualioms įmonėms.

Kokius veiksmus reikia atlikti?

Svetainėje adresu www.virk.dk/rut rasite elektroninę formą, kurią reikia užpildyti, registruojant jūsų bendrovę ir Danijoje vykdysimą veiklos rūšį.

Reikia pranešti apie visas vykdomas veiklos rūšis. Nusiuntę šią formą, gausite patvirtinimą su RUT registracijos numeriu, kurį turėtumėte naudoti, bendraudami su Danijos valdžios institucijomis.

Kada reikėtų pateikti pranešimą?

Pranešti apie vykdomą veiklą privalote prieš pradėdami ją vykdyti. Pakeitimai turi būti pranešta ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po to, kai jie įsigalioja.

Jeigu pranešimą pateiksite jau pradėję vykdyti veiklą, galite būti nubausti. Taip pat galite būti nubausti, pateikę neteisingą ar neišsamią informaciją.

Įrodymų pateikimas teisių perdavėjui (cedentui)

Jeigu jūsų darbas apima tokias veiklos rūšis kaip statyba, statymas, miškininkystė, daržininkystė ar žemdirbystė, teisių perdavėjui* privalote pateikti įrodymų, kad pateikėte pranešimą RUT registrui. Jeigu to nepadarysite, teisių perdavėjas bus priverstas informuoti Danijos darbo aplinkos inspekciją. Pranešimo pateikimo patvirtinimas yra
tinkamas įrodymas.

Daugiau informacijos apie darbą Danijoje galite rasti adresu www.virk.dk/rut (ir www.posting.dk).

* Teisių perdavėjas (cedentas) yra bendrovė arba fizinis asmuo, su kuriuo sudarėte sutartį, norėdami vykdyti veiklą.