Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Løs indeklimagener på kontoret med rengøring

Støv og snavs på kontoret kan ophobe sig, og det kan føre til indeklimagener for medarbejderne. Heldigvis kan rengøring afhjælpe problemerne. Her kan I læse om, hvad I skal fokusere på ved rengøringen, så I har et godt indeklima, og hvad den enkelte medarbejder selv kan gøre.

Hold kontoret rent

Kontoret skal være forsvarligt rent. I bør undgå, at I slæber støv og snavs med ind, og at der ophober sig støv og snavs. Luften i kontorer indeholder altid en større eller mindre mængde støv. Støv består bl.a. af hudskæl, papirstøv, pollen og mikroorganismer. De fleste problemer med støv findes på steder med tæpper. Andre tekstiler, som fx polstrede møbler og tykke gardiner, ophober støv og øger mængden af støv i luften

Rengøring af kontoret er med til at forbedre indeklimaet

Hvor meget støv, der er på et kontor, afhænger af de materialer, I bruger i kontoret, og af om I får fjernet støvet ved rengøring og ventilation. Det er vigtigt, at støvet bliver fjernet ved en effektiv rengøring. I må afpasse rengøringsmetode og hyppighed efter lokalernes indretning, overfladernes tilstand, og hvordan I bruger lokalerne. Meget inventar og rod på kontoret øger støvproblemerne, fordi det gør rengøringen vanskelig.

Støvmængden på gulvet kan variere fra næsten 0 til mere end 2 gram/m2, hvis rengøringen ikke er effektiv.

Sådan kan I løse problemerne ved rengøring

Der er flere forskellige muligheder for at løse problemerne i forhold til rengøring:
 • Vælg rengøringsvenligt inventar og kontormøbler m.m.

  Vælg lukkede skabe og reoler samt inventar og materialer, som er nemme at gøre rene. Brug fx linoleum eller kork på gulvet i stedet for tæpper. Undgå tekstiler som tæpper og polstrede møbler.

 • Indret rengøringsvenligt

  Indret indgangspartiet til kontorbygningen, så der ikke blæses eller slæbes støv og snavs med ind. Placer maskiner, fx kopimaskiner og printere, i særskilte rum med udsugning. Let rengøringen ved at rydde op og hænge ledninger til edb-udstyr, telefoner m.m. i lukkede kabelskinner eller andre fastholdelsessystemer på væggen eller bordet.

 • Vedligehold overflader og husk hovedrengøringen

  Sørg for god vedligeholdelse af overflader. Udfør desuden hovedrengøring med passende mellemrum af flader, lister og lamper m.m.

 • Prioriter rengøringsvenlige materialer ved ny- og ombygning

  Ved ny- eller ombygning er det vigtigt at vælge indretning og materialer, der gør det let at gøre rent i kontoret.

Hvad kan du selv gøre?

 • Ryd op og hold orden i dine ting

  Ryd op hver dag, så rengøringspersonalet kan gøre ordentligt rent. Undgå mange åbne hylder med bøger o.l.

 • Tal med din arbejdsgiver eller med arbejdsmiljøorganisationen

  Hvis der er gener fra støv på din arbejdsplads, eller rengøringen er utilstrækkelig, kan du tale med din arbejdsgiver eller arbejdsmiljøorganisation, så løsningen af problemet tages med i arbejdspladsvurderingen, (APV).