Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Få et godt arbejdslys på kontoret

Her kan I læse, hvilke krav der er til lys på et kontor, for at det er godt for jer at arbejde i. I kan også få mere viden om, hvorfor lys kan give problemer med blænding.

Hvad er godt lys på kontoret?

Det gode lys skal opfylde flere forskellige behov og krav, hvis det skal være godt at arbejde i og ikke give problemer som fx blænding.

Krav til belysningen

Belysningen skal - udover at give lys til arbejdet - oplyse rummet på en behagelig måde, og lyset skal kunne rettes mod det, man arbejder med. Retningslinjer for belysning findes i Arbejdstilsynets vejledning om kunstig belysning.

Problemer med lyset - blænding

Belysningen kan give anledning til blænding. Det skyldes, at øjet er tilpasset en belysningsstyrke (typisk en høj), mens det, man skal se, har en anden belysningsstyrke (typisk en lav). Det kan være svært eller umuligt at se det, man skal se, hvis forskellen er for stor. Blænding viser sig fx ved, at lyset "skærer" i øjnene, eller at lyset er for skarpt, så man føler trang til at skygge for øjnene.

Blænding kan skyldes sol gennem vinduer, dårligt afskærmede belysningsarmaturer eller reflekser, fx i computerskærme eller andre blanke overfalder. Kunstig belysning skal gengive farver korrekt. Det har mindre betydning, om selve farven er "varm" eller "kold".

Lys afgiver varme, der kan give varmeproblemer i kontoret. Glødelamper afgiver mere varme - i forhold til den afgivne lysmængde - end lysstofrør.

I skal holde lyskilder, armaturer og overflader rene, så belysningen ikke mindskes.