Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Døgninstitutioner og hjemmepleje

 • 970000 - Husholdninger med ansat medhjælp
 • 881010 - Hjemmehjælp
 • 879020 - Familiepleje
 • 873020 - Beskyttede boliger o.l.
 • 872020 - Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
 • 872010 - Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
 • 871010 - Plejehjem
 • 879090 - Andre former for institutionsophold
 • 871020 - Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
 • 889920 - Flygtninge- og asylcentre
 • 873010 - Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
 • 879010 - Døgninstitutioner for børn og unge