Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Daginstitutioner

  • 881020 - Dagcentre mv.
  • 889120 - Vuggestuer
  • 889990 - Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
  • 889910 - Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • 889130 - Børnehaver
  • 889140 - Skolefritidsordninger og fritidshjem
  • 889110 - Dagplejemødre
  • 889150 - Aldersintegrerede institutioner
  • 881030 - Revalideringsinstitutioner
  • 889160 - Fritids- og ungdomsklubber