Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Transport af gods

 • 502000 - Sø- og kysttransport af gods
 • 531000 - Posttjenester omfattet af forsyningspligten
 • 512200 - Rumfart
 • 521000 - Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • 512100 - Lufttransport af gods
 • 522220 - Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
 • 532000 - Andre post- og kurertjenester
 • 522300 - Serviceydelser i forbindelse med luftfart
 • 504000 - Transport af gods ad indre vandveje
 • 522210 - Erhvervshavne
 • 522120 - Parkering og vejhjælp mv.
 • 522130 - Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
 • 494200 - Flytteforretninger
 • 492000 - Godstransport med tog
 • 522110 - Stationer, godsterminaler mv.
 • 522400 - Godshåndtering
 • 494100 - Vejgodstransport