Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vand, kloak og affald

  • 390000 - Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
  • 383200 - Genbrug af sorterede materialer
  • 360000 - Vandforsyning
  • 381200 - Indsamling af farligt affald
  • 382200 - Behandling og bortskaffelse af farligt affald
  • 382120 - Bortskaffelse af affald med energiproduktion
  • 370000 - Opsamling og behandling af spildevand
  • 382110 - Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
  • 381100 - Indsamling af ikke-farligt affald
  • 383100 - Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.