Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kontor

 • 773900 - Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
 • 783000 - Anden personaleformidling
 • 799000 - Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
 • 821900 - Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
 • 829900 - Anden forretningsservice i.a.n.
 • 841100 - Generelle offentlige tjenester
 • 941100 - Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
 • 461800 - Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
 • 643020 - Pengemarkedsforeninger
 • 683110 - Ejendomsmæglere mv.
 • 711220 - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
 • 711240 - Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
 • 711290 - Anden teknisk rådgivning
 • 731190 - Anden reklamevirksomhed
 • 732000 - Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
 • 773500 - Udlejning og leasing af luftfartøjer
 • 782000 - Vikarbureauer
 • 829100 - Inkassovirksomhed og kreditoplysning
 • 461400 - Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
 • 522990 - Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
 • 649100 - Finansiel leasing
 • 651200 - Anden forsikring
 • 683210 - Administration af fast ejendom på kontraktbasis
 • 773100 - Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
 • 791100 - Rejsebureauer
 • 821100 - Kombinerede administrationsserviceydelser
 • 841200 - Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
 • 856000 - Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
 • 772100 - Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
 • 461200 - Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
 • 461900 - Agenturhandel med blandet sortiment
 • 642020 - Ikke-finansielle holdingselskaber
 • 643010 - Investeringsforeninger
 • 649220 - Andre kreditinstitutter
 • 649900 - Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 • 652000 - Genforsikring
 • 653010 - Pensionskasser
 • 653020 - Anden pensionsforsikring
 • 662200 - Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
 • 461790 - Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
 • 522920 - Speditører
 • 641900 - Banker, sparekasser og andelskasser
 • 643030 - Investeringsselskaber
 • 649210 - Realkreditinstitutter
 • 661200 - Værdipapir- og varemægling
 • 681000 - Køb og salg af egen fast ejendom
 • 682030 - Anden udlejning af boliger
 • 682040 - Udlejning af erhvervsejendomme
 • 702100 - Public relations og kommunikation
 • 731200 - Reklameplads i medier
 • 741010 - Industriel design og produktdesign
 • 749010 - Landbrugskonsulenter
 • 749090 - Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
 • 773300 - Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
 • 823000 - Organisering af kongresser, messer og udstillinger
 • 990000 - Ekstraterritoriale organisationer og organer
 • 772900 - Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
 • 461500 - Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
 • 649240 - FVC-selskaber
 • 662100 - Risiko- og skadesvurdering
 • 662900 - Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
 • 663000 - Formueforvaltning
 • 682020 - Private andelsboligforeninger
 • 702200 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
 • 711210 - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
 • 712010 - Kontrol af levnedsmidler
 • 742000 - Fotografisk virksomhed
 • 743000 - Oversættelse og tolkning
 • 774000 - Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
 • 781000 - Arbejdsformidlingskontorer
 • 822000 - Call centres virksomhed
 • 461600 - Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
 • 522910 - Skibsmæglere
 • 642010 - Finansielle holdingselskaber
 • 683220 - Ejerforeninger
 • 711100 - Arkitektvirksomhed
 • 841300 - Administration af og bidrag til erhvervsfremme
 • 843000 - Lovpligtig socialsikring mv.
 • 942000 - Fagforeninger
 • 949200 - Politiske partier
 • 642030 - Gennemløbsholdingselskaber
 • 661100 - Forvaltning af kapitalmarkeder
 • 682010 - Almennyttige boligselskaber
 • 701010 - Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
 • 712020 - Teknisk afprøvning og kontrol
 • 771100 - Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
 • 773200 - Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
 • 941200 - Faglige sammenslutninger
 • 461100 - Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
 • 461300 - Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
 • 641100 - Centralbanker
 • 643040 - Ventureselskaber og kapitalfonde
 • 649230 - Andre kreditselskaber
 • 651100 - Livsforsikring
 • 661900 - Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
 • 691000 - Juridisk bistand
 • 692000 - Bogføring og revision; skatterådgivning
 • 701020 - Finansielle hovedsæders virksomhed
 • 711230 - Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
 • 771200 - Udlejning og leasing af lastbiler
 • 773400 - Udlejning og leasing af skibe og både
 • 791200 - Rejsearrangører
 • 829200 - Pakkerier
 • 842100 - Udenrigsanliggender
 • 949900 - Andre organisationer og foreninger i.a.n.
 • 683120 - Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
 • 712090 - Anden måling og teknisk analyse
 • 731110 - Reklamebureauer
 • 741020 - Kommunikationsdesign og grafisk design
 • 741030 - Indretningsarkitekter og rumdesign