Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Plast, glas og beton

 • 222900 - Fremstilling af andre plastprodukter
 • 236900 - Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
 • 231300 - Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
 • 234900 - Fremstilling af andre keramiske produkter
 • 236200 - Fremstilling af byggematerialer af gips
 • 236500 - Fremstilling af fibercement
 • 237000 - Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
 • 239990 - Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
 • 222200 - Fremstilling af plastemballage
 • 234300 - Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
 • 236100 - Fremstilling af byggematerialer af beton
 • 236300 - Fremstilling af færdigblandet beton
 • 239100 - Fremstilling af slibemidler
 • 192000 - Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
 • 222300 - Fremstilling af bygningsartikler af plast
 • 233200 - Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
 • 235100 - Fremstilling af cement
 • 235200 - Fremstilling af kalk og gips
 • 239910 - Fremstilling af asfalt og tagpap
 • 321300 - Fremstilling af bijouteri og lignende varer
 • 322000 - Fremstilling af musikinstrumenter
 • 323000 - Fremstilling af sportsudstyr
 • 324000 - Fremstilling af spil og legetøj
 • 329900 - Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
 • 191000 - Fremstilling af koks mv.
 • 236400 - Fremstilling af mørtel
 • 222100 - Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
 • 234200 - Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
 • 329100 - Fremstilling af koste og børster
 • 231200 - Formning og forarbejdning af planglas
 • 232000 - Fremstilling af ildfaste produkter
 • 221100 - Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
 • 231900 - Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
 • 233100 - Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
 • 234100 - Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
 • 221900 - Fremstilling af andre gummiprodukter
 • 231400 - Fremstilling af glasfiber
 • 234400 - Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
 • 231100 - Fremstilling af planglas