Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Metal og maskiner

 • 241000 - Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
 • 282900 - Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
 • 245300 - Støbning af letmetalprodukter
 • 254000 - Fremstilling af våben og ammunition
 • 244300 - Fremstilling af bly, zink og tin
 • 244600 - Oparbejdning af nukleart brændsel
 • 251100 - Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • 253000 - Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
 • 259200 - Fremstilling af letmetalemballage
 • 321100 - Prægning af mønter
 • 321200 - Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
 • 256100 - Overfladebehandling af metal
 • 256200 - Maskinforarbejdning
 • 259400 - Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
 • 243100 - Fremstilling af stænger ved koldtrækning
 • 244500 - Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
 • 245100 - Støbning af jernprodukter
 • 245400 - Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
 • 252100 - Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
 • 255000 - Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
 • 257300 - Fremstilling af håndværktøj
 • 243300 - Koldbehandling
 • 244100 - Fremstilling af ædelmetaller
 • 257200 - Fremstilling af låse og hængsler
 • 242000 - Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
 • 244200 - Fremstilling af aluminium
 • 252900 - Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
 • 257100 - Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
 • 243200 - Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
 • 243400 - Fremstilling af tråd ved koldtrækning
 • 245200 - Støbning af stålprodukter
 • 251200 - Fremstilling af døre og vinduer af metal
 • 259300 - Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
 • 259100 - Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
 • 244400 - Fremstilling af kobber
 • 281200 - Fremstilling af hydraulisk udstyr
 • 282300 - Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
 • 284100 - Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
 • 284900 - Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
 • 289900 - Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
 • 289200 - Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
 • 289600 - Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
 • 281400 - Fremstilling af andre haner og ventiler
 • 282400 - Fremstilling af motordrevet håndværktøj
 • 289500 - Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
 • 281190 - Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
 • 282100 - Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
 • 282500 - Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
 • 282200 - Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
 • 289300 - Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
 • 289400 - Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
 • 281500 - Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
 • 283000 - Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
 • 289100 - Fremstilling af maskiner til metallurgi
 • 281110 - Fremstilling af vindmøller og dele hertil
 • 281300 - Fremstilling af andre pumper og kompressorer
 • 259900 - Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.