Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Energi og råstoffer

 • 351200 - Transmission af elektricitet
 • 353000 - Varmeforsyning
 • 352100 - Fremstilling af gas
 • 495000 - Rørtransport
 • 081100 - Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
 • 081200 - Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
 • 089300 - Saltindvinding
 • 352300 - Handel med gas gennem rørledninger
 • 072100 - Brydning af uran- og thoriummalme
 • 091000 - Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
 • 089100 - Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
 • 072900 - Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
 • 089200 - Indvinding og agglomerering af tørv
 • 351100 - Produktion af elektricitet
 • 062000 - Indvinding af naturgas
 • 351400 - Handel med elektricitet
 • 099000 - Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
 • 352200 - Distribution af gas
 • 071000 - Brydning af jernmalm
 • 061000 - Indvinding af råolie
 • 052000 - Indvinding af brunkul
 • 051000 - Indvinding af stenkul
 • 089900 - Anden råstofindvinding i.a.n.
 • 351300 - Distribution af elektricitet