Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Reglerne for reduktion af unødig støj

Det er ikke nok at overholde støjgrænsen. Der er også en regel om, at I skal undgå al unødig støj. Reglen gælder både unødig høreskadende og unødig generende støj. 

Al støj, som I kan imødegå med rimelige tekniske eller organisatoriske midler, betragtes som unødig støj. Fx er generende støj fra en maskine unødig, hvis I kan finde en løsning, som kan dæmpe støjen.
 
Når I skal vurdere, om støjbelastningen er unødvendig, skal I tage følgende forhold i betragtning:

  • Om I følger god praksis i branchen
  • Om I bruger kendte midler til dæmpning af støjende maskiner
  • Om I vedligeholder maskiner ordentligt
  • Om I adskiller støjende og ikke-støjende aktiviteter
  • Om støjen giver jer stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.