Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Støj i Bygge- og anlægsbranchen

Støj er et stort arbejdsmiljøproblem i bygge- og anlægsbranchen, og mange bliver udsat for høreskadende og generende støj. I skal reducere støjen, og i mange tilfælde kan I finde tekniske foranstaltninger. Høreværn kan mindske både støjgener og -skader, men er ikke en permanent løsning. Til højre finder I henvisninger til de vigtigste regler og informationsmaterialer. 

Kraftig støj kan give alvorlige skader på hørelsen som høretab eller tinnitus. Støj kan desuden være psykisk belastende og give forhøjet blodtryk, der i længden kan skade helbredet. Støj kan også resultere i ulykker, fordi det forstyrrer koncentrationen, og fordi det kan være vanskeligt at høre faresignaler mv.
 
Visse kemiske stoffer kan gøre øret mere følsomt for støj og dermed øge risikoen for høreskader. Vibrationer kan også være med til at øge risikoen for høreskader. En hørenedsættelse er permanent og giver problemer både i arbejdslivet og privatlivet.

Støj skal begrænses

Støj skal begrænses. I bør derfor undersøge, om de nye maskiner eller værktøj I køber, er blandt de mest støjsvage, der findes. Maskinerne skal selvfølgelig stadig opfylde de tekniske krav, der findes på området. Det er desuden vigtigt, at I hele tiden systematisk vedligeholder maskinerne, da manglende vedligeholdelse kan medføre slidte maskindele, som øger støjen.
 
Trafikstøj og støj fra andres arbejde er et stort problem i bygge- og anlægsbranchen, men I kan begrænse det. Det kan I gøre ved at organisere opgaverne tidsmæssigt, så færrest mulige bliver udsat for høreskadende eller generende støj fra andres arbejde. I kan også overveje støjafskærmning, eller om I kan fjerne det støjende arbejde ved brug af alternative arbejdsmetoder eller materialer. Husk også at give sikkerhedskoordinatoren besked, inden I begynder støjende arbejde, så han kan koordinere arbejdet, så andre ikke udsættes for støjen. Endelig bør I advare jeres kollegaer, inden I starter støjende maskiner.

De vigtigste støjregler

Når I arbejder med at reducere støj, er det godt at kende til de vigtigste støjregler. Brug dem som udgangspunkt for at minimere og reducere støjgener på byggepladsen. De vigtigste støjregler er:

Bygherrens planlægning - Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal gennem sin sikkerhedskoordinator planlægge arbejdet på byggepladsen på en måde, så støjende arbejdsprocesser bliver adskilt fra ikke-støjende arbejdsprocesser. Planlagte arbejdsprocesser, hvor det er almindelig kendt, at de støjer, skal stå i PSS. Bygherren skal i PSS tage stilling til, hvordan man sikrer, at de beskæftigede fra forskellige virksomheder ikke bliver udsat for sundhedsskadelig og/eller unødig støjbelastning.

Ikke planlagte arbejdsprocesser, der støjer, skal også indgå i bygherrens koordinering. Virksomheder eller deres underentreprenører, der skal udføre støjende arbejde, skal tage arbejdsopgaverne op på bygherrens koordinerende sikkerhedsmøde, før de sætter opgaven i gang. Er det ikke muligt, skal de kontakte sikkerhedskoordinatoren, inden de sætter arbejdet i gang.

 

Læs mere

De vigtigste informationsmaterialer om støj inden for:

Andre materialer

BFA Bygge & Anlæg