Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder og færdes på tage fx på bølgeplader af fibercement

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker, fordi ansatte falder igennem tagplader, der ikke er bæredygtige, fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader. Ulykkerne sker ved, at ansatte falder ned igennem taget under oplægning, udskiftning og vedligeholdelse.

Tag ikke chancer – det er professionelt at arbejde sikkert:

  • Brug gangbroer, tagstiger og sikkerhedsnet.
  • Betræd kun pladetage, hvis I har undersøgt, at de er sikre at gå på *
  • Overdæk åbninger i taget inden I går på taget.
  • Brug altid line, når I bruger taglift.

* Undersøg, hvad pladeleverandøren garanterer. Vurder pladernes alder og tilstand, lægteafstand og -kvalitet, og kvaliteten af evt. trædesikkert underlag. Se pladeleverandørens brugsanvisning.

Eksempler på dødsulykker ved fald fra tage

Ulykke ved fald fra liftkurv

En tømrer arbejder sammen med en kollega i kurven til en teleskoplift i 7,5 meters højde og fjerner eternitplader fra et tag på en hal. Liftkurven er åben ind mod tagfladen. Tømreren løsner pladerne med det ene ben stående på kurvens bund og med det andet på taglægterne. Kollegaen tager imod pladerne og stabler dem op i kurven. Under denne arbejdsproces falder tømreren ned fra kurven og ned på betongulvet i hallen. Der blev ikke anvendt sikkerhedsline til at forhindre fald ud af kurven.

Ulykke ved fald igennem lysplade i tag

To tømrer og en lærling udskiftede tagplader på taget af en lagerhal. Lærlingen styrtede gennem en lysplade i taget og ned på lagerhallens betongulv. Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger mod gennemstyrtning på taget, der bestod af stålplader og lysplader, der lå på træåse på stålspær med ca. 1 meters afstand. Inde i lagerhallen var der opstillet et stillads, som ikke dækkede hele tagarealet. Der blev ikke anvende tagstiger.

Ulykke ved fald igennem tagplade

To tømrer arbejdede med at nedtage asbest-cement bølgeplader på en hal, der skulle nedrives. Pladerne have ligget på taget i årtier og var oplagt på lægter med en afstand på 90 cm. De to tømrere anvendte faldsikringsudstyr, fastgjort til tagryggen. Tømrermesteren kom op på taget, , formentlig for at besigtige arbejdet, træder igennem en tagplade og styrter 4,5 meter ned. Der var ikke truffet nogen form for foranstaltning mod nedstyrtning.